?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Penkules evaņģēliski luteriskā baznīca

Adrese: 
Penkules pagasts
Tālrunis: 
29405931
Cena: 
ziedojumi
Darba laiks: 
apmeklējums jāpiesaka iepriekš

Penkules evaņģēliski luteriskā baznīcas ēka celta 1691.gadā, bet 1865.gadā atjaunota. Baznīca bijusi Kalnamuižas baznīcas palīgbaznīca. Dievnams neparasts ar savu īpatnējo altāra veidojumu. Atšķirībā no citām baznīcām, kur altāris ir uz austrumu pusi, te tas stāv uz ziemeļiem. Pagājušā gadsimta 60.gados baznīcā bija ierīkota kolhoza noliktava, dažus gadus vēlāk baznīcu pārbūvēja par sporta zāli. Pēc baznīcas atgūšanas draudze atjaunoja baznīcu, 1998.gada nogalē tika iesvētīts baznīcas jaunais tornis un 1598.gadā izlietais zvans, kas atradies Sesavas baznīcā.