?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Saistošo noteikumu projekti

2017.gads

Saistošo noteikumu projekts Nr.1
Pamatdokuments
Ar grozījumiem 20.02.2017

2016.gads

Saistošo noteikumu Nr. 9 projekts
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu Nr. 8 projekts
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu Nr. 7 projekts
Pamatdokuments
Saistošo noteikumu Nr. 13 precizēts projekts
Pamatdokuments

2015.gads

Lapas