?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Saistošie noteikumi

2019.gads

2018.gads

Nr. 11_27.12.2018.
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 “Dobeles novada pašvaldības budžets 2018.gadam” (73.00 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadam (56.50 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadam (97.86 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam (13.21 KB)
Dobeles novada pašvaldības speciālais budžets 2018.gadam (12.84 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2018.gadam (12.50 KB)
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2018.gadam (26.08 KB)
Nr.9_27.09.2018.
Nav spēkā
Grozījumi Dobeles novada domes 2018.gada 25.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 „Dobeles novada pašvaldības budžets 2018.gadam” (35.03 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2018.gadam (58.50 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2018.gadam (102.64 KB)
Dobeles novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu un izdevumu kopsavilkums 2018.gadam (13.44 KB)
Dobeles novada pašvaldības ziedojumi un dāvinājumi 2018.gadam (15.60 KB)
Dobeles novada pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un pārējo saistību apmērs 2018.gadam (26.23 KB)
Nr.7_30.08.2018. (ar groz. 28.03.2019.)
Pamatdokuments

Lapas