?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Projektu konkursa rezultāti

Saskaņā ar  Dobeles novada pašvaldības komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē 2016.gada 10.augusta protokolu Nr.2, finansējums piešķirts šādiem kultūras projektu iesniegumiem:

Projekta iesnieguma Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Pieprasītā summa

Piešķirtā summa

13

Atmiņu krājuma ”Pēteris Upītis laikabiedru atmiņās” sagatavošana un izdošana

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

582

582

15

Augusta Bīlenšteina grāmatas par Dobeli tulkošana un izdošana

Dobeles vēstures biedrība

600

600

10

Amatierteātru festivāls “Reprīze”

Kultūrizglītības biedrība   ”Darbs”

500

500

4

Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts/konkurss-                  “Dobeles ābolu maiss”

Dobeles Kultūras biedrība

580

580

8

“…aizved mani uz laimīgo zemi”

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība ”Laimiņa”

600

500

3

Tautastērpu kolekcijas papildināšana jauniešu deju kolektīvam “Drīziņš”

Dobeles Kultūras biedrība

600

600

5

Krimūnu amatierteātru jubilejas “Skatam”-15, “Etīdei”-10, “Troksnēniem”-15 pasākums ”Atkal,atkal ir debesis pušu..”

Biedrība ”Elise”

600

500

7

“Lai skan dziesma”

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

600

400

9

Gadiem spītējot

Annenieku attīstības biedrība

595

440

1

Baltijas valstu vācu dziesmusvētki Daugavpilī

Vācu kultūras biedrība

300

300

11

Mūzikas kapelu saiets “Kuļmašīna” Penkulē

Kultūrizglītības biedrība   ”Darbs”

500

441

14

Mākslinieces Hildas Vīkas gleznu reprodukcijas 2017.gada kalendārā

Dobeles vēstures biedrība

600

600

6

Tautastērpu sastāvdaļu iegāde Dobeles pilsētas senioru deju kopai “Dobelnieki”

Biedrība ”Dobelnieki dejo”

540

320

12

“Čakli cilvēki Penkulē mīt, par savu māju tie ceļas un krīt”

Sieviešu klubs “Liepas”

345

345

2

Etnogrāfisko Blīdenes zeķu  izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Bikstenieki”

Vidējās paaudzes deju kolektīvas “Bikstenieki”

600

600

 

KOPĀ

 

8142

7308

 

Sagatavoja:

Māra Krūmiņa

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Tālr. 25488420

mara.krumina@dobele.lv