?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Projektu konkursa rezultāti

Saskaņā ar Dobeles novada domes finansiāla atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2019. gada 22.jūlija protokolu Nr.2, 2019. gada otrajā kultūras nozares projektu konkursā finansējums piešķirts šādiem projektiem:

Projekta iesnieg. Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa

1.

Pusgaro vilnas zeķu izgatavošana bērnu deju kolektīva "Bikstēni" puišiem, galvas lakatu iegāde vidējās paaudzes deju kolektīva "Bikstenieki" sievām

Biedrība Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki"

420

3.

Meitu etnogrāfisko Blīdenes zeķu un puišu naģeņu izgatavošana bērnu deju kolektīvam "Bikstēni", kaltas santīmpogas vidējās paaudzes deju kolektīvam "Bikstenieki"

Biedrība Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki"

565

5.

Dobeles Kultūras nama bērnu deju kolektīva Drellīši (5.-9. klase) 3 tērpu komplektu izgatavošana puišiem

Dobeles kultūras biedrība

600

6.

Dobeles Kultūras nama bērnu deju kolektīva Drellīši (5.-9. klase) 10.meitas tautas tērpa komplekta izgatavošana un 13 pāru Zemgales rakstaino zeķu adīšana meitenēm

Dobeles kultūras biedrība

230

7.

Laimiņas ceļojošās izstādes 2019 - gada nogale

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa"

200

8.

Vācu diena Dobelē

Dobeles Vācu kultūras biedrība

100

9.

Krāsu prieks gleznās un kleitās

Zebrenes pagasta sieviešu biedrība "Dīva"

500

11.

Dobeles Novadpētniecības muzeja izdevums "Dobeles muzeja raksti I"

Dobeles vēstures biedrība

300

14.

Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīva "Drellīši"1.-4.klašu vecuma grupa: 10.tautas tērpa izgatavošana meitai un jaunu tērpu komplektu izgatavošana 10 puišiem

Biedrība "BDK Drellīši"

155

KOPĀ

 

 

3070

05.03.2019.

Saskaņā ar Dobeles novada domes finansiāla atbalsta piešķiršanas kultūras nozarē komisijas 2019. gada 27. februāra protokolu Nr.1, 2019. gada pirmajā kultūras nozares projektu konkursā finansējums piešķirts šādiem projektiem:

Projekta Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa

2

 

Latvija Ceriņu zīmē

 

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa"

350

 

4

 

Dobeles novada Krimūnu bērnu deju kolektīva "Bitītes" dalība starptautiskā deju festivālā Gruzijā

Biedrība "Dobeles Jauniešu dome"

600

 

5

 

 

Dobeles novada Krimūnu tautas nama amatierteātra "Skats" viesizrādes Vācijā, Frankfurtes latviešu biedrības namā vasaras saulgriežu laikā

Biedrība "Taurenīši"

 

 

600

 

 

6

 

Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa

300

 

7

Atbalsts Ingrīdas Burānes grāmatas par tēlnieku Kārli Zemdegu izdošanai

Dobeles vēstures biedrība

600

10

 

Dobeles pagasta kultūrvēsturiskās un ainaviskās vietas

"Gaismas koks" Dobeles novada kultūrizglītības biedrība

450

 

11

 

Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadraudzības koncerts/konkurss "Dobeles ābolu maiss"

Dobeles kultūras biedrība

 

400

 

12

 

Apmeklētāju servisa uzlabošana K.Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" masu pasākumos

Biedrība "Kodols2019"

 

300

 

13

 

Pastāvīgās ekspozīcijas uzlabošana K.Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" vēsturiskajā dzīvojamajā mājā

Biedrība "Kodols2019"

 

240

 

14

Mūzikas instrumentu iegāde Zebrenes bērnu ansamblim

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

259

16

 

Krimūnu pagasta deju kopu "Akači" un "Ex Akači" dalība 8.Starptautiskajā deju festivālā "Ohridas pērle"

Biedrība "Elise"

 

600

 

17

Dobeles Vācu kultūras biedrībai – 30

Dobeles Vācu kultūras biedrība

300

19

 

Tērpu audumu iegāde kopienas teātra izrādei "Sapnis vasaras naktī" Pokaiņu mežā

Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude"

600

 

20

Dārznieka Pētera Upīša dzīvesstāsta un ceriņu parka vēstures digitalizācija

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

460

21

Skatu torņa "Skatu laipa" otrās kārtas būve Pētera Upīša ceriņu dārzā

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

600

23

Lai dziesma skan!

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

400

24

 

Stapnovadu projekts "Zemgale, kur tavi varoņi" 1.daļa

Biedrība "Ultramarīns"

 

600

 

25

 

 

Gatavojoties Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīva 5.-9. klašu grupas "Drellīši" 15 gadu jubilejas koncertam

Biedrība "BDK Drellīši"

 

 

500

 

 

26

 

 

Dobeles pilsētas kultūras nama bērnu deju kolektīva "Drellīši"1.-4. kl. un 5.-9. klašu brauciens uz vasaras deju festivālu Kezmarok Slovākijā

Biedrība "BDK Drellīši"

 

 

600

 

 

KOPĀ

   

8759

 

Par finansējuma līguma slēgšanu lūdzu sazināties ar Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes lietvedi Līgu Freibergu, tālr. 20260177, e-pasta adrese: liga.freiberga@dobele.lv vai personīgi Kultūras un sporta pārvaldē, Brīvības iela 17, 13.kabinetā.

Sagatavoja:
Māra Krūmiņa,
Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja
Tālr. 25488420
e-pasta adrese: mara.krumina@dobele.lv