?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Projektu konkursa rezultāti

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldība komisijas 2017.gada 13.marta protokolu Nr.1 finansējums kultūras nozarē piešķirts šādiem kultūras projektiem:

Projekta iesnieguma Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Piešķirtā summa EUR

1.

Krimūnu pagasta deju kopas "Akači" dalība mūzikas festivālā "Sommer in Adria"

Biedrība Elise

600

2.

 Ceļā uz Latvijas simtgadi

"Gaismas koks", Dobeles novada kultūrizglītības biedrība

300

3.

 Paaudžu sadarbība Latvijas vēstures skaidrošanā

Latvijas Nacionālo karavīru biedrības Dobeles nodaļa

300

4.

 Kauleņaugi

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Laimiņa"

300

5.

 Etnogrāfisko Džūkstes vīriešu kreklu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam "Bikstenieki"

Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki"”

600

6.

Etnogrāfisko Irlavas sieviešu kreklu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam "Bikstenieki"

Biedrība “Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Bikstenieki"”

600

8.

 Atbalsts jauktajam korim "Septiņi sapņi"

Biedrība ”Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude"”

600

9.

No sīka ziediņa top ziedu pļava

"Gaismas koks", Dobeles novada kultūrizglītības biedrība

300

10.

Rokdarbu pulciņa "Pūriņš"5 gadu un Zebrenes sieviešu biedrības "Dīva"10 gadi kopā ar domu biedriem sadraudzības pasākums

Zebrenes sieviešu biedrība "Dīva"

300

11.

Esi kā liesma , kas augšup tiecas

Dobeles invalīdu biedrība

100

12.

Solvitas Puķītes grāmata "Saule pūpolkokā "par Annenieku pagasta Bērzupes apkārtni

Literārā biedrība "Spārni"

300

13.

Cildināsim sava ciemata vārdu un vēsturi!

Annenieku attīstības biedrība

500

16.

Tautas tērpu komplektācija un atjaunošana

Dobeles kultūras biedrība

600

17.

Izstāde "Domu dārzs "Pētera Upīša piemiņas muzejā

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

570

19.

Penkules deju kolektīvam -80

Kultūrizglītības biedrība "Darbs"

200

20.

Piemiņas zāles izveidošana Latvijas Valsts prezidentam Alberta Kviesim

Kultūrizglītības biedrība "Darbs"

600

21.

Dziesmai ir spēks

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība (DPPB)

200

22.

Kora "Vizma" dalība 3.Eiropas koru olimpiādē un Nāciju Grand prix Rīga 2017

Biedrība "Koris" Vizma

600

24.

220.gadu jubilejas pasākums pirmajai skolai Bērzē "Vecais zvans atkal skan Bērzes skolā …"

Kultūrizglītības biedrība "Bērze"

300

25.

Bikstu senioru deju kolektīva deju festivāls "Kad mostas pavasaris"

Bikstu sieviešu biedrība "Senēcija"

100

26.

Radošās darbnīcas un bērnu rīts Krimūnu pagasta svētku ietvaros

Biedrība "Elise"

420

27.

Ceļojošās izstādes "Dobeles novads" izveide

Dobeles novada vēstures biedrība

600

28.

Muzeju Nakts radošās darbnīcas

 Dobeles novada vēstures biedrība

410

 

KOPĀ

 

9400

 

Saskaņā ar  Dobeles novada pašvaldības komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras nozarē 2016.gada 10.augusta protokolu Nr.2, finansējums piešķirts šādiem kultūras projektu iesniegumiem:

Projekta iesnieguma Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

Pieprasītā summa

Piešķirtā summa

13

Atmiņu krājuma ”Pēteris Upītis laikabiedru atmiņās” sagatavošana un izdošana

Selekcionāra Pētera Upīša biedrība

582

582

15

Augusta Bīlenšteina grāmatas par Dobeli tulkošana un izdošana

Dobeles vēstures biedrība

600

600

10

Amatierteātru festivāls “Reprīze”

Kultūrizglītības biedrība   ”Darbs”

500

500

4

Vidējās paaudzes deju kolektīvu koncerts/konkurss-                  “Dobeles ābolu maiss”

Dobeles Kultūras biedrība

580

580

8

“…aizved mani uz laimīgo zemi”

Dobeles novada bērnu un jauniešu invalīdu biedrība ”Laimiņa”

600

500

3

Tautastērpu kolekcijas papildināšana jauniešu deju kolektīvam “Drīziņš”

Dobeles Kultūras biedrība

600

600

5

Krimūnu amatierteātru jubilejas “Skatam”-15, “Etīdei”-10, “Troksnēniem”-15 pasākums ”Atkal,atkal ir debesis pušu..”

Biedrība ”Elise”

600

500

7

“Lai skan dziesma”

Dobeles pilsētas pensionāru biedrība

600

400

9

Gadiem spītējot

Annenieku attīstības biedrība

595

440

1

Baltijas valstu vācu dziesmusvētki Daugavpilī

Vācu kultūras biedrība

300

300

11

Mūzikas kapelu saiets “Kuļmašīna” Penkulē

Kultūrizglītības biedrība   ”Darbs”

500

441

14

Mākslinieces Hildas Vīkas gleznu reprodukcijas 2017.gada kalendārā

Dobeles vēstures biedrība

600

600

6

Tautastērpu sastāvdaļu iegāde Dobeles pilsētas senioru deju kopai “Dobelnieki”

Biedrība ”Dobelnieki dejo”

540

320

12

“Čakli cilvēki Penkulē mīt, par savu māju tie ceļas un krīt”

Sieviešu klubs “Liepas”

345

345

2

Etnogrāfisko Blīdenes zeķu  izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Bikstenieki”

Vidējās paaudzes deju kolektīvas “Bikstenieki”

600

600

 

KOPĀ

 

8142

7308

 

Sagatavoja:

Māra Krūmiņa

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvaldes vadītāja

Tālr. 25488420

mara.krumina@dobele.lv