?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pašvaldības administrācija

Amats,
pieņemšanas laiks

Vārds, uzvārds

E-pasts Tālrunis

Domes priekšsēdētājs

Trešdienās 16.00 – 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00

Brīvības ielā 17, 16. kab.

Andrejs Spridzāns andrejs.spridzans@dobele.lv

 

63722009

 29173716

Domes priekšsēdētāja vietnieks

Trešdienās 16.00 – 18.00
Ceturtdienās 8.00 - 9.00

Brīvības ielā 17, 14. kab.

Guntis Safranovičs guntis.safranovics@dobele.lv

63725386

25495666

Izpilddirektors

Trešdienās 16.00 – 18.00

Brīvības ielā 15,

212. kab.

Agris Vilks agris.vilks@dobele.lv

63722231

29359478

Izpilddirektora vietnieks

Trešdienās 16.00 – 18.00

Brīvības ielā 15,

214. kab.

Gunārs Kurlovičs gunars.kurlovics@dobele.lv

63707252

29276573

Administratīvās nodaļas vadītāja

Brīvības ielā 15, 1. stāvā

Reglaments

Irēna Eidmane irena.eidmane@dobele.lv

63707254

26510137

Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Brīvības ielā 15, 309. kab.

Reglaments

Jolanta Kalniņa jolanta.kalnina@dobele.lv

63707281

29491177

Juridiskās nodaļas vadītāja

Brīvības ielā 17, 20. kab.

Reglaments

Lūcija Nartiša lucija.nartisa@dobele.lv

63723430

29229351

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Brīvības ielā 17, 1. kab.

Reglaments

Laila Šereiko laila.sereiko@dobele.lv

63720939

Būvvaldes vadītājs

Brīvības ielā 15, 413. kab.

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Trešdiena 13.00 - 18.00

Reglaments 

Jānis Kukša janis.kuksa@dobele.lv

29432715

63707267

Komunālās nodaļas vadītājs

Brīvības ielā 15, 402. kab.

Reglaments

Dainis Sirsonis dainis.sirsonis@dobele.lv

29266017

63707263

Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Brīvības ielā 15, 211. kab.

Reglaments

Austra Apsīte austra.apsite@dobele.lv

29148575

63707249

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

E.Francmaņa ielā 6

Nolikums

Darba laiks:
pirmdienās 9.00-14.00
otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 9.00-17.00
piektdienās 9.00-12.00

Inese Strautmane inese.strautmane@dobele.lv

63722122

26519538