?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Nekustamais īpašums

Informācija atjaunota 29.03.2017.

Dobeles novada pašvaldības nedzīvojamās telpas, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Dobeles pagasts, ”Lediņi”, iznomā ēku 31,2 kv.m. un zemi, kadastra apzīmējums 46600050098, platība 0,1135 ha;

Dobeles novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes, uz kurām var pieteikt nomas tiesības:

Dobeles pagastā:

Galenieki 1, kadastra apzīmējums 46600060001, platība 0,064 ha,

Galenieki 2, kadastra apzīmējums 46600060002, platība 0,053 ha,

Galenieki 3, kadastra apzīmējums 46600060003, platība 0,064 ha,

Galenieki  26, kadastra apzīmējums 46600060026, platība 0,031 ha,

Galenieki 102, kadastra apzīmējums 46600060102, platība 0,038 ha,

Galenieki 11, kadastra apzīmējums 46600060011, platība 0,062 ha,

Galenieki 121, kadastra apzīmējums 46600060121, platība 0,025 ha,

Galenieki 130, kadastra apzīmējums 46600060130, platība 0,05 ha,

Galenieki 132, kadastra apzīmējums 46600060132, platība 0,025 ha,

Galenieki 134, kadastra apzīmējums 46600060134, platība 0,05 ha,

Galenieki 135, kadastra apzīmējums 46600060135, platība 0,072 ha,

Galenieki 137, kadastra apzīmējums 46600060137, platība 0,0793 ha,

Galenieki 138, kadastra apzīmējums 46600060138, platība 0,05 ha,

Galenieki 139, kadastra apzīmējums 46600060139, platība 0,025 ha,

Galenieki 141, kadastra apzīmējums 46600060141, platība 0,025 ha,

Galenieki 143, kadastra apzīmējums 46600060143, platība 0,05 ha,

Galenieki 159, kadastra apzīmējums 46600060159, platība 0,048 ha,

Galenieki 160, kadastra apzīmējums 46600060160, platība 0,037 ha,

Galenieki 161, kadastra apzīmējums 46600060161, platība 0,05 ha,

Galenieki 162, kadastra apzīmējums 46600060162, platība 0,05 ha,

Galenieki 167, kadastra apzīmējums 46600060167, platība 0,025 ha,

Galenieki 173, kadastra apzīmējums 46600060173, platība 0,0583 ha,

Galenieki 174, kadastra apzīmējums 46600060174, platība 0,05 ha,

Galenieki 18, kadastra apzīmējums 46600060018, platība 0,035 ha,

Galenieki 180, kadastra apzīmējums 46600060180, platība 0,0517 ha,

Galenieki 182, kadastra apzīmējums 46600060182, platība 0,025 ha,

Galenieki 181, kadastra apzīmējums 46600060181, platība 0,0511 ha,

Galenieki 184, kadastra apzīmējums 46600060184, platība 0,025 ha,

Galenieki 185, kadastra apzīmējums 46600060185, platība 0,0299 ha,

Galenieki 19, kadastra apzīmējums 46600060019, platība 0,056 ha,

Galenieki 190, kadastra apzīmējums 46600060190, platība 0,03 ha,

Galenieki 191, kadastra apzīmējums 46600060191, platība 0,0265 ha,

Galenieki 192, kadastra apzīmējums 46600060192, platība 0,05 ha,

Galenieki 193, kadastra apzīmējums 46600060193, platība 0,0118 ha,

Galenieki 195, kadastra apzīmējums 46600060195, platība 0,025 ha,

Galenieki 197, kadastra apzīmējums 46600060197, platība 0,05 ha,

Galenieki 198, kadastra apzīmējums 46600060198, platība 0,05 ha,

Galenieki 207, kadastra apzīmējums 46600060207, platība 0,05 ha,

Galenieki 209, kadastra apzīmējums 46600060209, platība 0,05 ha,

Galenieki 216, kadastra apzīmējums 46600060216, platība 0,025 ha,

Galenieki 25, kadastra apzīmējums 46600060025, platība 0,024 ha,

Galenieki 32, kadastra apzīmējums 46600060032, platība 0,05 ha,

Galenieki 33, kadastra apzīmējums 46600060033, platība 0,046 ha,

Galenieki 48, kadastra apzīmējums 46600060048, platība 0,05 ha,

Galenieki 49, kadastra apzīmējums 46600060049, platība 0,038 ha,

Galenieki 5, kadastra apzīmējums 46600060005, platība 0,046 ha,

Galenieki 53, kadastra apzīmējums 46600060035, platība 0,1129 ha,

Galenieki 57, kadastra apzīmējums 46600060057, platība 0,1008 ha,

Galenieki 77, kadastra apzīmējums 46600060077, platība 0,051 ha,

Galenieki 81, kadastra apzīmējums 46600060081, platība 0,026 ha,

Galenieki 82, kadastra apzīmējums 46600060082, platība 0,066 ha,

Galenieki 83, kadastra apzīmējums 46600060083, platība 0,051 ha,

Galenieki 88, kadastra apzīmējums 46600060088, platība 0,025 ha,

Galenieki 89, kadastra apzīmējums 46600060089, platība 0,06 ha,

Galenieki 91, kadastra apzīmējums 46600060091, platība 0,025 ha,

Galenieki 93, kadastra apzīmējums 46600060093, platība 0,025 ha,

Galenieki 95, kadastra apzīmējums 46600060095, platība 0,0642 ha,

Galenieki 96, kadastra apzīmējums 46600060096, platība 0,0258 ha,

Galenieki 97, kadastra apzīmējums 46600060097, platība 0,025 ha,

Zeme pie Plūmēm, kadastra apzīmējums 46600010370, platība 0,20 ha,

Zeme pie Šalkām, kadastra apzīmējums 46600010361, platība 3,0 ha,

Gauratiņas, kadastra apzīmējums 46600050105, platība 5,67 ha,

Pagasta zeme pie Magonēm, kadastra apzīmējums 46600050263, platība 1,2 ha

Zeme pie Magonēm, kadastra apzīmējums 46600050072, (daļa ) platība 0,6 ha,

Zeme pie Gauratas fermas, kadastra apzīmējums 46600050067, (daļa) platība 2,4 ha,

Zeme pie Galdiņiem, kadastra apzīmējums 46600050065, platība 2,30 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,11 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,06 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,02 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,05 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha,

Lejasstrazdu mazdārziņi, kadastra apzīmējums 46600050075, (daļa) platība 0,04 ha

Annenieku pagastā:

Maliņas, kadastra apzīmējums 46420010828, platība 0,02 ha,

Pašvaldības zeme pie Annenieku skolas, kadastra apzīmējums 46420010284, (daļa) platība 0,05ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Pie Upes ielas 5, kadastra apzīmējums 46420010275, (daļa) platība 0,01 ha,

Smilgu pļavas, kadastra apzīmējums 46420060223, platība 2,80 ha,

Ceļmalnieki, kadastra apzīmējums 46420010860, (daļa) platība 2,5 ha

Bērzes pagastā:

Balteņi, kadastra apzīmējums 46520020259, (daļa) platība 1,37 ha,

Bumbieres 2, kadastra apzīmējums 46520030117, (daļa) platība 0,40 ha,

Niedraines, kadastra apzīmējums 46520050298, (daļa) platība 0,90 ha

Lupstāji, kadastra apzīmējums 46520030194, platība 1,50 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (50.nog.) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (61.nog.) platība 0,04 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (72.nog.) platība 0,06 ha,

Jaunpauguri, kadastra apzīmējums 46520050506, (73.nog.) platība 0,15 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520020309, (73.nog.) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520020309, (74.nog.) platība 0,04 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46520020309, (81.nog.) platība 0,05 ha,

Bikstu pagastā:

Samtenes, kadastra apzīmējums 46540040039, ) platība 1,5 ha,

Zebrenes pagastā:

Katrīnas, kadastra apzīmējums 46980010161, platība 0,80 ha,

Jaunbērzes pagastā:

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,02 ha,

Ceriņu iela 6, kadastra apzīmējums 46680030710, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha,

Saknes, kadastra apzīmējums 46680030211, (daļa) platība 0,04 ha.

Auru pagastā:

Jaunzemnieki 4, kadastra apzīmējums 46460120020, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 22, kadastra apzīmējums 46460120037, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 23, kadastra apzīmējums 46460120038, platība 0,05 ha,

Jaunzemnieki 61, kadastra apzīmējums 46460120076, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 64, kadastra apzīmējums 46460120079, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 92, kadastra apzīmējums 46460120103, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 95, kadastra apzīmējums 46460120106, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 100, kadastra apzīmējums 46460120109, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 102, kadastra apzīmējums 46460120111, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 106, kadastra apzīmējums 46460120115, platība 0,055 ha,

Jaunzemnieki 107, kadastra apzīmējums 46460120116, platība 0,063 ha,

Jaunzemnieki 114, kadastra apzīmējums 46460120123, platība 0,069 ha,

Jaunzemnieki 120, kadastra apzīmējums 46460120128, platība 0,055 ha,

Jaunzemnieki 127, kadastra apzīmējums 46460120135, platība 0,048 ha,

Jaunzemnieki 129, kadastra apzīmējums 46460120137, platība 0,036 ha,

Jaunzemnieki 130, kadastra apzīmējums 46460120138, platība 0,066 ha,

Jaunzemnieki 130A, kadastra apzīmējums 46460120139, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 132, kadastra apzīmējums 46460120141, platība 0,1933 ha,

Jaunzemnieki 150, kadastra apzīmējums 46460120159, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 156, kadastra apzīmējums 46460120165, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 158, kadastra apzīmējums 46460120167, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 159, kadastra apzīmējums 46460120168, platība 0,067 ha,

Jaunzemnieki 182, kadastra apzīmējums 46460120189, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 196, kadastra apzīmējums 46460120202, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 197, kadastra apzīmējums 46460120203, platība 0,064 ha,

Jaunzemnieki 198, kadastra apzīmējums 46460120204, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 207, kadastra apzīmējums 46460120213, platība 0,053 ha,

Jaunzemnieki 208, kadastra apzīmējums 46460120214, platība 0,054 ha,

Jaunzemnieki 209, kadastra apzīmējums 46460120215, platība 0,054 ha,

Jaunzemnieki 210, kadastra apzīmējums 46460120216, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 222, kadastra apzīmējums 46460120229, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 230, kadastra apzīmējums 46460120237, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 235, kadastra apzīmējums 46460120242, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 237, kadastra apzīmējums 46460120244, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 239, kadastra apzīmējums 46460120246, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 240, kadastra apzīmējums 46460120247, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 242, kadastra apzīmējums 46460120249, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 244, kadastra apzīmējums 46460120251, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 245, kadastra apzīmējums 46460120252, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 273, kadastra apzīmējums 46460120280, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 275, kadastra apzīmējums 46460120282, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 276, kadastra apzīmējums 46460120283, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 277, kadastra apzīmējums 46460120284, platība 0,059 ha,         

Jaunzemnieki 279, kadastra apzīmējums 46460120286, platība 0,063 ha,

Jaunzemnieki 281, kadastra apzīmējums 46460120288, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 283, kadastra apzīmējums 46460120290, platība 0,0603 ha,

Jaunzemnieki 285, kadastra apzīmējums 46460120292, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 288, kadastra apzīmējums 46460120295, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 314, kadastra apzīmējums 46460120319, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 318, kadastra apzīmējums 46460120323, platība 0,037 ha,

Jaunzemnieki 319, kadastra apzīmējums 46460120324, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 341, kadastra apzīmējums 46460120346, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 343, kadastra apzīmējums 46460120348, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 344, kadastra apzīmējums 46460120349, platība 0,057 ha,

Jaunzemnieki 345, kadastra apzīmējums 46460120350, platība 0,065 ha,

Jaunzemnieki 347, kadastra apzīmējums 46460120352, platība 0,077 ha,

Jaunzemnieki 349, kadastra apzīmējums 46460120354, platība 0,064 ha,

Jaunzemnieki 351, kadastra apzīmējums 46460120356, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 353, kadastra apzīmējums 46460120358, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 354, kadastra apzīmējums 46460120359, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 355, kadastra apzīmējums 46460120360, platība 0,056 ha,

Jaunzemnieki 372, kadastra apzīmējums 46460120378, platība 0,053 ha,

Jaunzemnieki 384, kadastra apzīmējums 46460120389, platība 0,055 ha,

Jaunzemnieki 385, kadastra apzīmējums 46460120390, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 388, kadastra apzīmējums 46460120393, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 393, kadastra apzīmējums 46460120398, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 395, kadastra apzīmējums 46460120400, platība 0,061 ha,

Jaunzemnieki 397, kadastra apzīmējums 46460120402, platība 0,058 ha,

Jaunzemnieki 407, kadastra apzīmējums 46460120412, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 409, kadastra apzīmējums 46460120414, platība 0,068 ha,

Jaunzemnieki 412, kadastra apzīmējums 46460120417, platība 0,062 ha,

Jaunzemnieki 434, kadastra apzīmējums 46460120439, platība 0,059 ha,

Jaunzemnieki 435A, kadastra apzīmējums 46460120441, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 436, kadastra apzīmējums 46460120442, platība 0,083 ha,

Jaunzemnieki 437, kadastra apzīmējums 46460120443, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 441, kadastra apzīmējums 46460120447, platība 0,046 ha,

Jaunzemnieki 442, kadastra apzīmējums 46460120448, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 459, kadastra apzīmējums 46460120465, platība 0,07 ha,

Jaunzemnieki 460, kadastra apzīmējums 46460120466, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 470, kadastra apzīmējums 46460120476, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 471, kadastra apzīmējums 46460120477, platība 0,09 ha,

Jaunzemnieki 479, kadastra apzīmējums 46460120485, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 503, kadastra apzīmējums 46460120509, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 504, kadastra apzīmējums 46460120510, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 510A, kadastra apzīmējums 46460120517, platība  0,06 ha,

Jaunzemnieki 512, kadastra apzīmējums 46460120519, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 523, kadastra apzīmējums 46460120530, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 524, kadastra apzīmējums 46460120531, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 528, kadastra apzīmējums 46460120535, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 529, kadastra apzīmējums 46460120536, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 530, kadastra apzīmējums 46460120537, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 532, kadastra apzīmējums 46460120539, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 533, kadastra apzīmējums 46460120540, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 537, kadastra apzīmējums 46460120544, platība 0,064 ha,

Jaunzemnieki 538, kadastra apzīmējums 46460120545, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 540, kadastra apzīmējums 46460120547, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 543, kadastra apzīmējums 46460120550, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 544, kadastra apzīmējums 46460120551, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 549, kadastra apzīmējums 46460120556, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 554, kadastra apzīmējums 46460120561, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 555, kadastra apzīmējums 46460120562, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 566, kadastra apzīmējums 46460120573, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 567, kadastra apzīmējums 46460120574, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 570, kadastra apzīmējums 46460120577, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 580, kadastra apzīmējums 46460120585, platība 0,06 ha,

Jaunzemnieki 581, kadastra apzīmējums 46460120586, platība 0,058 ha,                  

Veczemnieki 21, kadastra apzīmējums 46460110050, platība 0,038 ha,

Veczemnieki 110, kadastra apzīmējums 46460110130, platība 0,05 ha,

Veczemnieki 171, kadastra apzīmējums 46460110192, platība 0,049 ha,

Veczemnieki 178, kadastra apzīmējums 46460110199, platība 0,05 ha,

Veczemnieki 181, kadastra apzīmējums 46460110202, platība 0,049 ha,

Veczemnieki 183, kadastra apzīmējums 46460110204, platība 0,051 ha,

Veczemnieki 186, kadastra apzīmējums 46460110207, platība 0,049 ha,

Veczemnieki 197, kadastra apzīmējums 46460110201, platība 0,048 ha,

Veczemnieki 214, kadastra apzīmējums 46460110234, platība 0,05 ha,

Veczemnieki 246, kadastra apzīmējums 46460110259, platība 0,048 ha,

Veczemnieki 303, kadastra apzīmējums 46460110312, platība 0,027 ha,

Veczemnieki 324, kadastra apzīmējums 46460110333, platība 0,047 ha,

Veczemnieki 358, kadastra apzīmējums 46460110374, platība 0,06 ha,

Lejnieki, kadastra apzīmējums 46460020024, platība 0,7472 ha,

Grotas, kadastra apzīmējums 46460020027, platība 13,9 ha,

Saules, kadastra apzīmējums 46460020030, platība 16,89 ha,

Alfas, kadastra apzīmējums 46460030133, platība 0,2891 ha,

Starp Liepkalniem un Dimantiem, kadastra apzīmējums 46460030139, platība 0,1 ha,

Bērzīte, kadastra apzīmējums 46460070012, platība 0,3009 ha,

Mūrīši, kadastra apzīmējums 46460080315, platība 0,22 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080385, platība 0,06 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080388, platība 0,06 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080397, platība 0,1357 ha,

Segliņi, kadastra apzīmējums 46460080411, platība 0,13 ha,

Blāzmas, kadastra apzīmējums 46460080381, platība 0,06 ha,

Upes iela 2-21 augļu dārzs, kadastra apzīmējums 46460100266, platība 0,0755 ha,

Radziņi, kadastra apzīmējums 46460100267, platība 0,6056 ha.

Krimūnu pagastā:

Pokaiņi Nr.212, kadastra apzīmējums 46720090212, platība 0,063 ha,

Pokaiņi Nr.216, kadastra apzīmējums 46720090216, platība 0,061 ha,

Pokaiņi Nr.255, kadastra apzīmējums 46720090255, platība 0,06 ha,

Pokaiņi Nr.271, kadastra apzīmējums 46720090271, platība 0,06 ha,

Pokaiņi Nr.320, kadastra apzīmējums 46720090320, platība 0,056 ha,

Pokaiņi Nr.347, kadastra apzīmējums 46720090347, platība 0,065 ha,

Pokaiņi Nr.366, kadastra apzīmējums 46720090366, platība 0,06 ha,

Pokaiņi Nr.375, kadastra apzīmējums 46720090375, platība 0,059 ha,

Pokaiņi Nr.384, kadastra apzīmējums 46720090384, platība 0,06 ha,

Smildziņi, kadastra apzīmējums 46720050214, platība 0,16 ha,

Peļņas (pašv.), kadastra apzīmējums 46720050276, platība 0,04 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050186, platība 0,1 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050188, platība 0,1 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050257, platība 0,1411 ha,

Krimūnu palīgsaimniecības, kadastra apzīmējums 46720050297, platība 0,03 ha.

Naudītes pagastā:

Jaunsesava 1, kadastra apzīmējums 46800020088, platība 0,23 ha,

Birzīši, kadastra apzīmējums 46800020161, platība 0,2 ha,

Kursīši, kadastra apzīmējums 46800020169, platība 4,0 ha,

Jaundēliņi, kadastra apzīmējums 46800030177, platība 0,5 ha,

Saulgoži, kadastra apzīmējums 46800030364, platība 4,51 ha,

Naudīte (Pakalnieši), kadastra apzīmējums 46800050053, platība 0,32 ha,

Melderi, kadastra apzīmējums 46800050056, platība 0,13 ha.

Penkules pagastā:

Jaunataugas, kadastra apzīmējums 46840010017, platība 0,68 ha,

Eglienes, kadastra apzīmējums 46840020024, platība 1,2 ha,

Aucenieki, kadastra apzīmējums 46840020030, platība 4,2 ha,

Līcīši, kadastra apzīmējums 46840030021, platība 0,3 ha,

Adieņi, kadastra apzīmējums 46840030059, platība 0,8 ha,

Ievziedi, kadastra apzīmējums 46840040121, platība 0,4 ha,

Labrenči, kadastra apzīmējums 46840060055, platība 0,34 ha,

Induļi, kadastra apzīmējums 46840070076, platība 1,1642 ha,

Eglītes, kadastra apzīmējums 46840070078, platība 2,34 ha,

Klētnieki, kadastra apzīmējums 46840070094, platība 1,6405 ha.

 

24.01.2012.

Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoles noteikumi ar pielikumiem šeit