?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

LandCLEAN

Projekts “Regeneration, Development and Maintenance of Public Territories with Environmental Problems ”Land CLEAN” (LLI-408)

"Publisko teritoriju ar vides problēmām atjaunošana, uzturēšana un attīstība”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros 1.prioritātē “Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā”

Mērķis: atjaunot publiskās teritorijas ar vides problēmām, attīstīt tās kā atpūtas zonas vietējiem iedzīvotājiem un viesiem

Projekta vadošais partneris- Dobeles novada pašvaldība (LV),

partneris- Biržu Reģionālā parka direkcija (LT).

Galvenās aktivitātes:

1. Ieguldījumi infrastruktūrā- “Bērzes kreisā krasta labiekārtošana 1. kārta” realizācija, kā rezultātā tiks labiekārtota  līdz šim  neizmantotā pļava aiz Dobeles mūzikas skolas, tiks izbūvēti:

- gājēju celiņi;

- apgaismojums;

- uzstādīti atpūtas soliņi,  velosipēdu novietnes, atkritumu tvertnes;

- izveidots amfiteātris pļavas reljefā;

- izbūvētas laipas līdz upes krastam ar skatu laukumu uz Livonijas ordeņa pilsdrupām;

- labiekārtots dīķis ar strūklaku.

2. Organizētas 2 partneru konferences

3. Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens partneru speciālistiem ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu degradēto teritoriju attīstību abās valstīs.

4. Organizēti 2 partneru mākslas skolu audzēkņu plenēri.

5. Nodrošināta projekta publicitāte

Kopējās attiecināmās izmaksas abiem partneriem:  710 036,32 EUR
ERAF finansējums:  603 530, 87 EUR
Partneru līdzfinansējums: 106 505,45 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2018.gada aprīlis - 2020.gada marts
Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas
projektu vadītāja Taiga Gribuste
Kontaktinformācija:
t. 63720931, t.29187997,
taiga.gribuste@dobele.lv

07.09.2018.

Kopš jūnija beigām ir uzsākti un aktīvi turpinās darbi objektā “ Bērzes upes kreisā krasta labiekārtošana (1.kārta) adresē Pļavas 3.

Darbus veic būvfirma “Ceļinieks 01”, līgums parakstīts šā gada 5.jūnijā, ar kuru jau iepriekš pašvaldībai  ir bijusi veiksmīga sadarbība.

 1. kārtas ietvaros jau praktiski attīrīta no būvgružiem un cita veida piesārņojuma visa projektējamā teritorija, iztīrīts esošais dīķis, nostiprinātas tā malas, tiek būvēts gājēju celiņš. Ņemot vērā, ka teritorija tuvāk upei ir ļoti purvaina, daudz darba tiek ieguldīts pamatnes nostiprināšanai. Visā teritorijā ir ieguldītas drenāžas  lietus ūdens novadīšanai, uzsākta pāļu dzīšana laipu, skata laukuma un laivu piestātnes pamatnes izbūvei. Laikapstākļi ir pateicīgi, lai paveiktu visu ieplānoto 7 mēnešos.

Labiekārtojamā teritorija tiks savienota ar pārbūvētās Dobeles mūzikas skolas teritoriju, kopā veidojot lielisku ainavu pilsētas vēsturiskajā centrā.