?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Koku ciršanas atļauja

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Tai skaitā pagastos

Nav pieejams

Pa pastu

Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads, LV - 3701

Elektroniski
Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā vai Būvvaldē 306. kabinetā, Brīvības ielā 15, Dobelē, Dobeles nov.

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. ieniegums kokiemDatne ieniegums kokiem
2. Kopija
1. Zemes robežu plāna kopija, kurā atzīmēta koka atrašanās vieta
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Iesniegt iesniegumu ar nepieciešamajiem dokumentiem

2.

Būvvalde apseko, izvērtē un sniedz atļauju vai sniedz motivētu atteikumu

Pakalpojuma maksa
EUR
7.00
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 dienas

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63700103, 63707267, 63707268