?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Jaunbērzes pagasts

Pagasta pārvalde 

Adrese: Ceriņu iela 2, Jaunbērzes pagasts, Dobeles novads, LV – 3717
Tālrunis: 637 23545; mob. t. 29396266
E - pasts: jaunberze@dobele.lv
 

Jaunbērzes pagasta pārvaldes darba laiks
Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien         8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

 

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

Pieņemšanas laiks

Pagasta pārvaldes vadītājs

Raimonds Sīpols

27234201,

63700139

 

trešdien 16.00 - 18.00

 

Sekretāre

Anita Eglīte

63723545,

29396266

 

Pirmdien      8.00 - 17.00
Otrdien         8.00 - 17.00
Trešdien      8.00 - 18.00
Ceturtdien   8.00 - 17.00
Piektdien     8.00 - 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

Saimniecības pārzine

Antra Eikina

 

 

Palīgstrādnieks

Valdis Buševics

27234202

 

Kultūras nama direktore  Aija Eidinta

 25488422,

 63700172

 

Kultūras nama direktora palīdze

Modra Gabrāne

63700141

 

Sociālā darbiniece

Mairita Lodīte

63723570;

25495422

trešdien 8.30  - 12.00, 13.00 - 17.30
Bāriņtiesas locekle  Egita Rozenfelde  25425028 Bāriņtiesas pieņemšanas laiki

Bibliotēkas vadītāja

Anita Antanoviča

63723768

ceturtdien

15.00 - 18.00

pirmdien, otrdien, trešdien, piektdien 08.00 - 17.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 - 13.00

 

 

Vispārīga informācija

Platība

110.5 km2

Iedzīvotāju skaits

929  (dati uz 2019. gada 1. janvāri)

Lielākās apdzīvotās vietas

Jaunbērze, Mežinieki, Apšupe, Sīpele, Kazupe

Jaunbērzes pagasta centrs atrodas 16 km attālumā no novada centra - Dobeles. Attālums līdz galvaspilsētai Rīgai ir 50 km. Jaunbērzes pagasts robežojas ar Dobeles novada Dobeles pagastu un Bērzes pagastu, Jelgavas novada Līvbērzes pagastu un Valgundes pagastu, un Tukuma novada Džūkstes pagastu. Pagastam cauri ved divi valsts nozīmes autoceļi: Jelgava - Tukums un Rīga - Liepāja, kā arī dzelzceļa līnija Rīga - Ventspils. Jaunbērzes pagasta platība ir 110,55 km².

 

Pagasta zemes iedalījums: lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 5169.6 ha jeb 46.8 %, t. sk. aramzeme  4604,4 ha; meži - 4664.7 ha jeb 42.2%; krūmāji - 131.8 ha jeb 1.2%; purvi - 176 ha jeb 1.6%; zem ūdeņiem - 409.9 ha jeb 3.7%; zem ēkām un pagalmiem - 121.8 ha jeb 1.1%; zem ceļiem - 339.8 ha jeb 3.1%; pārējās zemes - 41.5 ha jeb 0.4%. Kopā: 11055.1 ha Meliorētā lauksaimniecībā izmantojamā zem ir 4754,4 ha jeb 92,0%
Lielākā apdzīvotā vieta pagastā ir Jaunbērzes ciemats, kur dzīvo ap 800 iedzīvotāju, t.i. 68% no visiem pagasta iedzīvotājiem. Vēl kā atsevišķus apdzīvoto vietu centrus var uzskatīt Mežiniekus, Apšupi, Sīpeli un Kazupi. Apmēram 11% pagasta iedzīvotāju dzīvo viensētās.