?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Izsoles

30.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. novembrī, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.4 “Pavasaros”, Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, 55,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 556/6587 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4684 900 0071, par sākumcenu 1950,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 195,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • dzīvokli Nr.2 “Ezerniekos”, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 20,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 204/1531 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, klēts, pagraba un zemes, kadastra Nr.4680 900 0188, par sākumcenu 300,00 euro, solis 10,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 30,00 euro un dalības maksa 15,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.
 • dzīvokli Nr.30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 49,1 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 470/25619 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4646 900 0588, par sākumcenu 2000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 50,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu Gardenes iela 11 Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala 700 m² platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas 74,3 m² platībā, kadastra Nr.4646 001 0095, par sākumcenu 4200,00 euro, solis 100,00 euro.Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 420,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. janvāris. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.
 • nekustamo īpašumu “Dēliņi” Bērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4652 001 0071, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 4652 001 0071 0,57 ha platībā un uz tā esošās dzīvojamās mājas ar kopplatību 73,6 m² un klēts, par sākumcenu 2900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 290,00 euro un dalības maksa 30,00 euro, nosolītā pirkuma maksa pircējam jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas. Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļu, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

02.09.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 16. oktobrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 74,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 746/12084 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4652 900 0218, par sākumcenu 2650,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 265,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.2 “Mušās 1”, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 28,0 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 280/1065 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4652 900 0186, par sākumcenu 450,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 45,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • nedzīvojamo telpu Nr.38 Upes ielā 1, Šķibē, Bērzes pagastā, Dobeles novadā, 13,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 136/23350 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, kadastra Nr.4652 900 0303, par sākumcenu 400,00 EUR, solis 50,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 40,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR.
 • dzīvokli Nr.1 “Magonēs”, Bikstos, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 78,7 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 787/12838 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kadastra Nr.4654 900 0119, par sākumcenu 2800,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.
 • zemesgabalu “Jaunzemnieki 565” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0572, 0,1251 ha platībā par sākumcenu 2700,00 EUR, solis 100,00 EUR. Dalībniekiem līdz 2019. gada 14. oktobrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 270,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
01.03.2019.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 10. aprīlī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē  pārdos:

 • dzīvokli Nr.25 Bērzes ielā 13, Dobelē, Dobeles novadā 57,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 571/26022 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 004 4423 008 025) par   sākumcenu 10200,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1020,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 101”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0632) 0,1202 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 253”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0260) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 567”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0574) 0,1228 ha platībā par  sākumcenu 2600,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 260,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 586”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr.4646 012 0596) 0,0579 ha platībā par  sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 8.aprīlim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

31.01.2019.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 13.martā, plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • nekustamo īpašumu “Puķukalni”, Auros, Auru pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no 2 dzīvokļu dzīvojamās mājas, pagraba, kūts un zemesgabala 0,57 ha platībā (kadastra Nr. 46460080208) par sākumcenu 15000,00 euro, solis 500,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1500,00  euro un dalības maksa 50,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 487”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090487, 0,0734 ha platībā par sākumcenu 2100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 210,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 318”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46720090318, 0,0583 ha platībā par sākumcenu 1800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 180,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabala “Tornis”, Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 46680030750, platībā 0,0257 ha platībā ( kadastra apzīmējums 46680030746) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 11.martam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

21.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 13. februārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli Nr.81 Jāņa Čakstes ielā 23, Dobelē, Dobeles novadā, 51,4 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 514/52191 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas (identifikācijas Nr.4601 013 4103 001 081) par sākumcenu 8800,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 880,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.1 Robežu ielā 15, Dobelē, Dobeles novadā, 43,6 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 436/1526 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, kadastra Nr.4601 900 2319 par sākumcenu 2800,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 280,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • dzīvokli Nr.5 “Oliņās”, Bikstu pagastā, Dobeles novadā, 32,5 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 325/2609 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un kūts (identifikācijas Nr.4654 05 0041 001 005) par sākumcenu 600,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 60,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
   
 • zemesgabalu “Pokaiņi 337” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.
   
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 9D Dobelē, Dobeles novadā, (kadastra Nr. 4601 005 6708) 1110 m² platībā par sākumcenu 5100,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019. gada 11. februārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 510,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
05.12.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2019.gada 16.janvārī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē pārdod:

 • dzīvokli  Nr.1 Priežu ielā 1, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 58,8 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 588/8639 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0075 001 001) par sākumcenu 2500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Jaunainavas” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4668 003 0748) 0,1471 ha platībā (kadastra apzīmējums 4668 003 0743) par sākumcenu 2200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 220,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4601 005 6821) 2141 kv.m. platībā par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro. Dalībniekiem līdz 2019.gada 14.janvārim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

29.10.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2018. gada 12. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē atklātā izsolē  pārdod:

 • dzīvokli Nr.2 Brīvības ielā 9, Dobelē, Dobeles novadā 51,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 519/3317 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 002 1909 001 002) par sākumcenu 3100,00 euro, solis 50,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • dzīvokli Nr.8 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā 40,1 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 401/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4680 005 0051 001 008) par sākumcenu 1500,00 euro, solis 50,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • dzīvokli Nr.1 “Aptieka”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā 21,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 215/2500 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4672 005 0210 001 001) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 560” Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 012 0567) 0,1542 ha platībā par sākumcenu 3700,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 370,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Gardene 1 masīva Nr.23”, Auru pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4646 001 0166) 0,14 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 200”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0200) 0,065 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 201”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0201) 0,0674 ha platībā par sākumcenu 1900,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Pokaiņi 337”, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā (kadastra Nr. 4672 009 0337) 0,147 ha platībā par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018.gada 10.decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā Brīvības ielā 17 Dobelē,  darba dienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
03.10.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 14. novembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.51 Muldavas ielā 10, Dobelē, Dobeles novadā, 37,2 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 372/26964 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4601 003 2013 001 051) par sākumcenu 6800,00 euro, solis 300,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 680,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.

 • zemesgabalu „Jaunzemnieki 562” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 012 0569, platība 0,1236 ha, par sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu „Lejnieki” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 002 0024, platība 0,8 ha, par sākumcenu 4800,00 euro, solis 100,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 480,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • zemesgabalu Kooperācijas iela 13B Dobelē, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4601 005 6821, platība 2141 m², par sākumcenu 9500,00 euro, solis 300,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 950,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

 • nekustamo īpašumu “Tornīši” Dobeles pagastā, Dobeles novadā, kas sastāv no zemesgabala ar kadastra Nr. 4660 005 0298 0,2654 ha platībā, un inženierbūves - ūdenstornis par sākumcenu 2000,00 euro, solis 200,00 euro.

Dalībniekiem līdz 2018. gada 12. novembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 200,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

27.07.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 12. septembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli Nr.3 “Kaķenieki 1”, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, 20,6 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 206/2177 domājamās daļas no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un zemes, identifikācijas Nr. 4642 001 0198 001 003, par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00 euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu „Robežnieki” Naudītes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4680 002 0058, 3,34 ha platībā par sākumcenu 4900,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 10. septembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 490,00 euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 
 
29.06.2018.
Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 15. augustā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:
 • dzīvokli  Nr.3 Gardenes ielā 23, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 28,7 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 287/1475 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas Nr.4646 001 0083 001)  par sākumcenu 500,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 50,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu – starpgabalu „Mazdārziņi” Penkulē, Penkules pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4684 004 0226, platība 0,1731 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • nekustamo īpašumu „Veclēpes” Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4698 001 0064, 0,84 ha platībā, kas sastāv no dzīvojamās mājas un zemesgabala par sākumcenu 3500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 13. augustam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 350,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

01.06.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 11. jūlijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē,  pārdos:

 • dzīvokli  Nr.26 “Sprīdīšos” Zebrenē, Zebrenes pagastā, Dobeles novadā, 34,4 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 344/14238 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra Nr.4698 900 0017) par sākumcenu 900,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 90,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu - starpgabalu „Alfas” Auru pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4646 003 0133, 0,28 ha platībā, pierobežniekiem pirmpirkuma tiesības, par sākumcenu 2500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 250,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.
 • zemesgabalu „Lāsītes” Bikstu pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4654 006 0250, platība 0,6091 ha par sākumcenu 1500,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 9. jūlijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 150,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.

 

04.04.2018.

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2018. gada 9. maijā plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

 • dzīvokli  Nr.14 Priežu ielā 2, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā, 76,9 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 769/14066 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4646 001 0104 001 014) par  sākumcenu 3200,00 euro, solis 100,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018.gada 7.maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 320,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • dzīvokli Nr.2 Dārza ielā 2, Apguldē, Naudītes pagastā, Dobeles novadā, 22,5 kv.m. platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 225/12155 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (identifikācijas numurs 4680 005 0051 001 002) par  sākumcenu 1000,00 euro, solis 50,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 100,00  euro un dalības maksa 15,00 euro.
 • zemesgabalu “Kvieši” Annenieku pagastā, Dobeles novadā, ar kadastra Nr. 4642 001 0236, platība 2,95 ha par  sākumcenu 15500,00 euro, solis 250,00 euro. Dalībniekiem līdz 2018. gada 7. maijam jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 1550,00  euro un dalības maksa 30,00 euro.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.