?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu

13.11.2017. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Ivana Vorobjova, dzim.30.04.1974. (publicēts 13.11.2017.)
30.10.2017.Brīdinājums Ivanam Vorobjovam, dzim.30.04.1974., par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 13.11.2017.)

02.03.2017. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Anželas Ohrimenko, dzim.01.09.1971. (publicēts 02.03.2017.)
16.02.2017. Brīdinājums Anželai Ohrimenko dzim.01.09.1971., par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 17.02.2017.)

21.09.2015. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā no Rosinas Zaicevas, dzim.25.09.1970. (publicēts 21.09.2015.)

07.09.2015. Brīdinājums Rosinai Zaicevai, dzim.25.09.1970., par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 07.09.2015.)

19.12.2014. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Alekseja Prazdņičnova, dzim.09.11.1973. (publicēts 19.12.2014.)
11.12.2014. Brīdinājums Aleksejam Prazdņičkovam, dzim.09.11.1973., par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 11.12.2014.)

04.06.2014. Brīdinājums Sandrai Kajānei, dzim.23.05.1965., par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 05.06.2014.)
12.06.2014. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Sandras Kajānes, dzim.23.05.1965. (publicēts 12.06.2014.)

18.06.2014. Brīdinājums Dainai Daņķēnai, dzim.26.03.1965, par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 18.06.2014.)
13.08.2014. Lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda kārtībā no Dainas Daņķēnas, dzim.26.03.1965. (publicēts 13.08.2014.)
 
18.06.2014. Brīdinājums Dzidrai Augustānei, dzim.11.11.1941, par administratīvā akta piespiedu izpildi (publicēts 18.06.2014.)