?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Iestādes

Dobeles novada pašvaldības iestāžu struktūra, tiesības un pienākumi ir noteikti saskaņā ar šo iestāžu nolikumiem, kurus apstiprina Dome.

Dobeles novada pašvaldība

Brīvības ielā 17, Dobele, LV-3701

Izpilddirektors: Agris Vilks (Brīvības ielā 15), tālr. 63722231; mob. 29359478; agris.vilks@dobele.lv 

Izpilddirektora vietnieks: Gunārs Kurlovičs (Brīvības ielā 15), tālr. 63707252;

mob. 29276573; gunars.kurlovics@dobele.lv 

Pašvaldības sekretāre: Gunita Vīmere (Brīvības ielā 15), tālr. 63722231; gunita.vimere@dobele.lv

Sekretāre: Lauma Kuzņecova (Brīvības ielā 17), tālr. 63720940, mob.tālr. 26649443; dome@dobele.lv

Nolikums

 

Dobeles novada Izglītības pārvalde

Brīvības ielā 15, Dobele, LV-3701

Vadītāja: Aija Didrihsone, tālr. 637 07280; mob. 26550960; aija.didrihsone@dobele.lv

Lietvede: Ilze Grasmane, tālr. 637 22237; izglitiba@dobele.lv

Nolikums

http://www.dobelesizglitiba.lv 

 

Dobeles novada Sociālais dienests

E.Francmaņa ielā 6, Dobele, LV-3701

Vadītāja: Beata Limanāne, tālr. 637 81836; mob. 29141569; beata.limanane@dobele.lv

Vadītājas vietniece: Aija Renga, tālr. 637 00144; mob. 25495431; aija.renga@dobele.lv 

Lietvedības sekretāre: Vilma Grīnvalde, tālr.: 637 81195; mob. 25495423;  vilma.grinvalde@dobele.lv

Administratīvās daļas vadītāja: Lija Bojāre, tālr.: 637 00179, mob. 25635817; lija.bojare@dobele.lv 

Nolikums

 

Dobeles novada Kultūras un sporta pārvalde

Brīvības ielā 17, 2. stāvā, Dobele, LV-3701

Vadītāja: Māra Krūmiņa, tālr. 637 25385; mob. 25488420; mara.krumina@dobele.lv

Lietvede: Līga Freiberga, tālr. 637 20933; liga.freiberga@dobele.lv

Nolikums

 

Dobeles novada pašvaldības policija

Brīvības ielā 15, 1.stāvā, Dobele, LV-3701

Tālr./fax: 637 22002; pasvaldibas-policija@dobele.lv

Priekšnieks: Jānis Fecers, mob. 29157209

Priekšnieka vietnieks: Andis Lukša, mob. 22023626

Lietvedības pārzine: Anželika Miezīte, tālr. 63722002

Pašvaldības policijas priekšnieks pieņem iedzīvotājus:

pirmdienās 13.30 - 15.30

piektdienās  9.30 - 11.30

 

Pašvaldības policijas dežūrmaiņas darba laiks:  visu diennakti

Tālr. 29785503

Nolikums

 

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs

Brīvības ielā 7, 2. stāvā, Dobele, Dobeles novads, LV-3701

Direktore: Brigita Tivča

Lietvede: Madara Stanga

Tālrunis:  63781740,  63781741, 63781739

Fakss:  63781332, 63781740

E-pasts: piuac@dobele.lv 

http://www.pic.dobele.lv

Nolikums  

Saite Facebook

 

Dobeles novada bāriņtiesa

Brīvības ielā 15, 4. stāvā, Dobele, LV-3701
e-pasts: barintiesa@dobele.lv

Priekšsēdētāja: Sandra Lapinska-Leiere, tālr. 63707265;

mob. 29128707; sandra.lapinska@dobele.lv

Priekšsēdētājas vietniece: Egita Rozenfelde, tālr. 63700189, mob. t. 25425028
egita.rozenfelde@dobele.lv

Sekretāre: Iva Liepājniece, tālr. 637 07266; iva.liepajniece@dobele.lv

Nolikums

Pieņemšanas laiki

Aicinām kļūt par aizbildni

Aicinām kļūt par audžuģimeni

Aicinām kļūt par aizgādni

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2015. gadā

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2016. gadā

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2017. gadā

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2018. gadā un ziņojums

Bāriņtiesas pārskats par darbu 2019. gadā