?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Gidu pakalpojumi

Antra Kārkla
Tālr. 29822702
Ekskursijas pa Dobeli latviešu, krievu un angļu valodā. 


Inta Jansone
Tālr. 26388132
Ekskursijas pa Dobeli un apkārtni, Vecrīgu, Latviju un daļēji pa Lietuvu.


Anita Biseniece
Tālr. 29353183
Ekskursijas pa Dobeli, Pokaiņu mežu, novadu latviešu, krievu un angļu valodā. 


Baiba Ļipņicka
Tālr. 26334861
Ekskursijas pa Dobeles pilsētu un pilsdrupām.


Asja Ramate
Tālr. 26797504
Ekskursijas pa Dobeli un apkārtni, Pokaiņu mežu. Ekskursiju maršruti pa Otrā pasaules kara cīņu takām.


Ilze Blaua

Tālr. 26454121, 637 21766
Ekskursijas pa Pokaiņu mežu.


Renāte Kauņecka
Tālr. 26227707
Ekskursijas pa Pokaiņu mežu


Rita Asmusa
Tālr. 26454511
Ekskursijas pa Dobeli latviešu valodā.


Astrīda Lange
Tālr. 26764405
Ekskursijas Bērzes pusē - Bērzes centrs, baznīca, Bērzmuižas vecā pamatskola, Bērzes kapi.