?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Domes sēdes

Domes sēde 25.07.2019. (plkst.14.00)

Darba kārtība

Nr.

Lēmumprojekts

Ziņo

1.

Par nekustamā īpašuma “Strautiņi” Miltiņos, Bērzes pagastā, Dobeles novadā  zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

2.

Par nekustamā īpašuma „Krūzu mežs” Bikstu pagastā, Dobeles novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanu

A.Apsīte

3.

Par nekustamā īpašuma „Laukpuķes” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

4.

Par nekustamā īpašuma „Zemītes” Annenieku pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

5.

Par nekustamā īpašuma „Luste” Jaunbērzes pagastā, Dobeles novadā sadalīšanu

A.Apsīte

6.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Panākumi-Zemgalieši” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā nodošanu valstij

A.Apsīte

7.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 15 Krišjāņa Barona ielā 12, Dobelē, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

8.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 4 “Aptiekā”, Krimūnās, Krimūnu pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

9.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 30 Priežu ielā 28, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

10.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr. 17 Priežu ielā 30, Gardenē, Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

11.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Upeskrasti” Annenieku pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

12.

Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dangas” Auru pagastā, Dobeles novadā atsavināšanu

A.Apsīte

13.

Par izsoles rezultātu apstiprināšanu

I.Persidska

14.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu

I.Persidska

15.

Grozījumi Dobeles novada domes 2017. gada 28. decembra lēmumā Nr. 340/15 „Par Zemgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna (2017-2020) saskaņošanu”

A.Vilks

16.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta „Latvijas arāju dalība Pasaules aršanas sacensībās” realizācijai

A.Vilks

17.

Par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 8Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Dobeles novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” apstiprināšanu

M.Vaļko

18.

Par ARTŪRA MACULĒVIČA iecelšanu Dobeles Mūzikas skolas direktora amatā

M.Vaļko

Dobeles novada pašvaldības sēžu protokolu vadītāja Dace Riterfelte, 63725384.

Saskaņā ar Dobeles novada pašvaldības nolikumu domes kārtējā sēde notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī pēdējā ceturtdienā.

Domes sēdes ir atklātas, izņemot likumā noteiktajos gadījumos.

Domes sēdes audio ieraksts 30.07.2015
Domes sēdes audio ieraksts 27.08.2015
Domes sēdes audio ieraksts 24.09.2015
Domes sēdes audio ieraksts 29.10.2015
Domes sēdes audio ieraksts 26.11.2015
Domes sēdes audio ieraksts 30.12.2015


Domes sēdes audio ieraksts 28.01.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.02.2016
Domes sēdes audio ieraksts 31.03.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.04.2016
Domes sēdes audio ieraksts 26.05.2016
Domes sēdes audio ieraksts 30.06.2016
Domes sēdes audio ieraksts 28.07.2016
Domes sēdes audio ieraksts 25.08.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.09.2016
Domes sēdes audio ieraksts 27.10.2016
Domes sēdes audio ieraksts 24.11.2016
Domes  ārkārtas sēdes audio ieraksts 14.12.2016
Domes sēdes audio ieraksts 29.12.2016


Domes sēdes audio ieraksts 26.01.2017
Domes sēdes audio ieraksts 23.02.2017

Domes sēdes audio ieraksts 30.03.2017
Domes sēdes audio ieraksts 27.04.2017

Domes sēdes audio ieraksts 25.05.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 20.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.06.2017
Domes sēdes audio ieraksts 29.07.2017
Domes sēdes audio ieraksts 24.08.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.09.2017
Domes sēdes audio ieraksts 26.10.2017
Domes sēdes audio ieraksts 30.11.2017
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 06.12.2017
Domes sēdes audio ieraksts 28.12.2017


Domes sēdes audio ieraksts 25.01.2018
Domes sēdes audio ieraksts 22.02.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.03.2018
Domes sēdes audio ieraksts 26.04.2018
Domes sēdes audio ieraksts 31.05.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 25.06.2018
Domes sēdes audio ieraksts 28.06.2018

Domes sēdes audio ieraksts 26.07.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 02.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 30.08.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.09.2018
Domes sēdes audio ieraksts 25.10.2018
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 08.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 29.11.2018
Domes sēdes audio ieraksts 27.12.2018


Domes sēdes audio ieraksts 31.01.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.02.2019
Domes ārkārtas sēdes audio ieraksts 13.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 28.03.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.04.2019
Domes sēdes audio ieraksts 30.05.2019
Domes sēdes audio ieraksts 27.06.2019
Domes sēdes audio ieraksts 25.07.2019