?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)

Projekts: "Dobeles pilsētas degradētās rūpnieciskās apbūves teritorijas revitalizācija (1.posms)" (Nr. 5.6.2.0/16/I/019)

Darbības programma: "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām". 2.atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

 

Projekta mērķis: veicināt Dobeles pilsētas rūpnieciskās teritorijas revitalizāciju un attīstību, nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, pārbūvējot Spodrības ielu.

Galvenās aktivitātes:

1. Spodrības ielas, kas ir degradētās teritorijas funkcionāls savienojums, pārbūve. Pārbūves ietvaros ir paredzēta ielas apakškārtas un saistkārtas pārbūve un stiprināšana, tādējādi palielinot ielas nestspēju, seguma pārbūve, kā arī transporta stāvjoslas izbūve. Paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu  un ierīkot ielas apgaismojumu, kā arī tiks pārbūvēts ūdensvads un lietus ūdens kanalizācija un ierīkota sadzīves kanalizācija.

2. Autoruzraudzība.

3. Būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 1 754 191,67 EUR, no tiem:

  • kopējie attiecināmie izdevumi 1 625 341,09 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 1 381 539,93 EUR, Valsts budžeta dotācija – 60 950,29 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 182 850,87 EUR
  • kopējie neattiecināmie izdevumi 128 850,58 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017.gada 28.jūlija līdz 2019.gada 27.janvārim.

Projekta vadītājs: Zane Peļņa

Kontaktinformācija: tālr. 63700138, mob. 25430301, e-pasts: zane.pelna@dobele.lv