?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Projekts: “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/016) 

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

2. atlases kārta, kuras ietvaros paredzēts modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās.

Projekta mērķis: Dobeles novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, izglītības kvalitātes uzlabošana, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstinot izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

1. Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, Dobelē.

2. Dabaszinātņu mācību centra būvniecība Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas vajadzībām, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas atjaunošana Dzirnavu ielā 2, Dobelē.

3. Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē.

2. Būvdarbu autoruzraudzība.

3. Būvdarbu būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 8 130 487,10 EUR, tai skaitā:

  • kopējās attiecināmās izmaksas 6 443 574,23 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 3 503 935,00 EUR, Valsts budžeta dotācija – 734 909,80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2 204 729,43 EUR
  • kopējās neattiecināmās izmaksas 1 686 912,87 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada 28. septembra līdz 2020. gada 30. septembrim.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
 Kristīne Ūdre
tālr. 63700121, mob. 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv