?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Projekts: “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/016) 

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

2. atlases kārta, kuras ietvaros paredzēts modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās.

Projekta mērķis: Dobeles novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, izglītības kvalitātes uzlabošana, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstinot izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

1. Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, Dobelē.

2. Dabaszinātņu mācību centra būvniecība Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas vajadzībām, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas atjaunošana Dzirnavu ielā 2, Dobelē.

3. Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē.

2. Būvdarbu autoruzraudzība.

3. Būvdarbu būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 8 130 487,10 EUR, tai skaitā:

  • kopējās attiecināmās izmaksas 6 443 574,23 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 3 503 935,00 EUR, Valsts budžeta dotācija – 734 909,80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2 204 729,43 EUR
  • kopējās neattiecināmās izmaksas 1 686 912,87 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada 28. septembra līdz 2020. gada 30. septembrim.

 

10.03.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2018. gada 19. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekta īstenošanu.

Kā pirmā no projekta aktivitātēm ir uzsākta jaunas un modernas Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība. Dienesta viesnīcas ēkā paredzēti 28 divvietīgie un divi četrvietīgie numuriņi, kurā būs iespējams izmitināt 64 personas. Tāpat ēkā plānota ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, konferenču zāle, ko varēs transformēt mazākās auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

Dienesta viesnīcas būvprojektu ir izstrādājusi PS “BūveForma&Mark”, ēkas būvniecību veic SIA “Bildberg”, būvuzraudzību - SIA “Cerkazi-G”.

 

23.04.2018.

2018. gada 20. aprīlī Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas jaunbūves pamatos svinīgi tika ieguldīta simboliskā kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Domes priekšsēdētājs A.Spridzāns kapsulā ievietoja vēstījuma vēstuli, naudas zīmes un tās dienas laikrakstu “Zemgale”, savukārt,  Izglītības un zinātnes ministrijas Ministra biroja vadītājs A.Geižāns ievietoja zelta gabaliņu, jo zelts ir mājas aizsardzības, gudrības un atjautības simbols. Simboliskajā kapsulā ievietoto vēstījumu skatīt šeit.

 

18.06.2018.

Š.g. 15. jūnijā tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabas zinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas mācību centra būvniecību Dzirnavu ielā 2, Dobelē. Saskaņā ar konkursa rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Būvfirma Vītols” par kopējo  līgumcenu 3 698 629,31 eiro bez PVN. Mācību centra būvniecības līguma ietvaros tiks arī demontēta vecā mūra ēka, tās vietā ierīkojot auto stāvlaukumu, kā arī tiks izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

Kontaktinformācija:
Projekta vadītāja
 Kristīne Ūdre
tālr. 63700121, mob. 22003609
e-pasts: kristine.udre@dobele.lv