?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana

Projekts: “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (Nr. 8.1.2.0/17/I/016) 

Darbības programma: “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”.

2. atlases kārta, kuras ietvaros paredzēts modernizēt vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās.

Projekta mērķis: Dobeles novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība, izglītības kvalitātes uzlabošana, sekmējot plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējā izglītības satura pakāpenisku ieviešanu, kā arī paaugstinot izmaksu efektivitāti.

Galvenās aktivitātes:

1. Dobeles sākumskolas pārbūve un sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, Dobelē.

2. Dabaszinātņu mācību centra būvniecība Dobeles Valsts ģimnāzijas un Dobeles 1. vidusskolas vajadzībām, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas esošās ēkas atjaunošana Dzirnavu ielā 2, Dobelē.

3. Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē.

2. Būvdarbu autoruzraudzība.

3. Būvdarbu būvuzraudzība.

4. Publicitātes pasākumi.

Kopējās plānotās izmaksas: 8 130 487,10 EUR, tai skaitā:

  • kopējās attiecināmās izmaksas 6 443 574,23 EUR, t.sk. ERAF finansējums – 3 503 935,00 EUR, Valsts budžeta dotācija – 734 909,80 EUR, pašvaldības līdzfinansējums – 2 204 729,43 EUR
  • kopējās neattiecināmās izmaksas 1 686 912,87 EUR.

Projekta īstenošanas periods: no 2017. gada 28. septembra līdz 2020. gada 30. septembrim.

 

JAUNUMI

10.03.2018.

Dobeles novada pašvaldība 2018. gada 19. februārī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanas projekta īstenošanu.

Kā pirmā no projekta aktivitātēm ir uzsākta jaunas un modernas Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas būvniecība. Dienesta viesnīcas ēkā paredzēti 28 divvietīgie un divi četrvietīgie numuriņi, kurā būs iespējams izmitināt 64 personas. Tāpat ēkā plānota ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, konferenču zāle, ko varēs transformēt mazākās auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

Dienesta viesnīcas būvprojektu ir izstrādājusi PS “BūveForma&Mark”, ēkas būvniecību veic SIA “Bildberg”, būvuzraudzību - SIA “Cerkazi-G”.

 

23.04.2018.

2018. gada 20. aprīlī Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas jaunbūves pamatos svinīgi tika ieguldīta simboliskā kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Pasākumā piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji. Domes priekšsēdētājs A.Spridzāns kapsulā ievietoja vēstījuma vēstuli, naudas zīmes un tās dienas laikrakstu “Zemgale”, savukārt,  Izglītības un zinātnes ministrijas Ministra biroja vadītājs A.Geižāns ievietoja zelta gabaliņu, jo zelts ir mājas aizsardzības, gudrības un atjautības simbols. Simboliskajā kapsulā ievietoto vēstījumu skatīt šeit.

 

18.06.2018.

Š.g. 15. jūnijā tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabas zinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas mācību centra būvniecību Dzirnavu ielā 2, Dobelē. Saskaņā ar konkursa rezultātiem būvdarbus veiks SIA “Būvfirma Vītols” par kopējo  līgumcenu 3 698 629,31 eiro bez PVN. Mācību centra būvniecības līguma ietvaros tiks arī demontēta vecā mūra ēka, tās vietā ierīkojot auto stāvlaukumu, kā arī tiks izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

 

10.08.2018.

2018.gada 10. augustā topošās Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcas teritorijā bija Spāru svētki, kur kopā bija sanākuši būvdarbu pasūtītāja - Dobeles novada pašvaldības – pārstāvji un ēkas būvnieki – SIA “Bildberg” celtnieki un vadība.  

Kā savā uzrunā klātesošajiem teica SIA “Bildberg” valdes loceklis Gatis Bērziņš, būve ir sasniegusi savu augstāko punktu. Tāpēc tās virsotnē šodien ir pacelts ozollapu vainags, atzīmējot zināma būvniecības posma nobeigumu. Tālāk jau sekos ēkas ārējās un iekšējās apdares darbi.

Klātesošos uzrunāja arī Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, sakot paldies visiem būvniekiem un citiem projekta realizēšanā iesaistītajiem speciālistiem par līdz šim paveikto un vēlot izturību un enerģiju, lai godam pabeigtu iesākto.

Muzikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekiem sniedza puišu duets “Santehniķi”, kas spēlēja uz inovatīva sitaminstrumenta – trubafona.

Uzrunām un priekšnesumiem sekoja tradicionālās Spāru svētku pusdienas, uz kurām tika aicināti visi klātesošie būvdarbu veicēji.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Latvijas valsts un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansētā projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 2017. gada 28. septembrī starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Bildberg” tika parakstīts būvdarbu līgums par dienesta viesnīcas Jāņa Čakstes ielā 4, Dobelē, būvniecību. Kopējās būvniecības izmaksas ir 2 692 250 EUR.

Dobeles novada izglītības iestāžu dienesta viesnīcā vienlaikus būs iespējams izmitināt 64 personas - tajā atradīsies 28 divvietīgi un divi četrvietīgi numuri. Saskaņā ar būvprojektu ēkā būs ēdamzāle un virtuve dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, konferenču zāle, ko varēs pārveidot mazākās auditorijās, kā arī saimniecības un tehniskās telpas.

 

11.10.2018

Ceturtdien, 11. oktobrī, topošā Dobeles novada izglītības iestāžu Dabaszinātņu mācību centra pamatos Dzirnavu ielā 2, Dobelē, svinīgi tika iemūrēta simboliska kapsula ar vēstījumu par būvobjektu un to, ka tas noticis laikā, kad Latvija svin savas pastāvēšanas simtgadi.

Īpašajā brīdī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas, Dobeles novada pašvaldības, Dobeles Valsts ģimnāzijas, Dobeles 1. vidusskolas un būvniecības pārstāvji, kuri kapsulā ievietoja dažādas vēsturiskas liecības un laba vēlējumus.  Dobeles novada domes priekšsēdētājs savā uzrunā uzsvēra, ka priecājas par topošo mācību centru, tomēr svarīgas ir ne tikai jaunās telpas, bet arī daudz kas būs atkarīgs tieši no cilvēkiem, kas tajās strādās, no pedagogiem, kas ieguldīs savu darbu, zināšanas un mīlestību.

Uzrunas teica arī Izglītības un zinātnes ministrijas Struktūrfondu departamenta direktore Santa Šmīdlere un SIA “Būvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols, kuri ir absolvējuši Dobeles Valsts ģimnāziju.

Dabaszinātņu mācību centrs būs mūsdienu prasībām atbilstoša, moderna mācību vide ar 12 mācību klasēm, laboratorijām, sagataves telpām un palīgtelpām. Mācību klases tiks papildinātas ar moderniem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumiem. Jaunais Dabaszinātņu mācību centrs būs pieejams ne tikai Dobeles Valsts ģimnāzijas, bet arī Dobeles 1. vidusskolas izglītojamajiem. Jaunbūvē tiks izveidots arī reģionālais metodiskais centrs Dobeles Valsts ģimnāzijas vajadzībām.

Līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabas zinātņu (ķīmijas, bioloģijas, fizikas) un matemātikas mācību centra būvniecību tika parakstīts š.g. 14. jūnijā. Saskaņā ar konkursa rezultātiem būvdarbus veic SIA “Būvfirma Vītols” par kopējo  līgumcenu 3 698 629,31 eiro bez PVN. Mācību centra būvniecības līguma ietvaros tika demontēta vecā mūra ēka, tās vietā ierīkos auto stāvlaukumu, kā arī tiks izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Projektēšanu veica un autoruzraudzību veic SIA “Inxide” – arhitekts un autoruzraugs Andris Vītols un būvuzraudzību veic SIA “Latvijas Būvuzraugs”  - atbildīgais būvuzraugs Indulis Eglītis. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

Dabaszinātņu mācību centra būvniecība tiek veikta SAM 8.1.2. Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, projekta “Dobeles novada izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros.

 

04.12.2018.

Dobeles novada pašvaldībā ir parakstīts līgums par Dobeles Sākumskolas sporta zāles būvniecību Dainu ielā 8, Dobelē. Līgumu parakstīja Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un SIA “Bildberg” valdes loceklis Gatis Bērziņš.

Dobeles Sākumskolas sporta zāles būvniecību saskaņā ar atklāta konkursa rezultātiem veiks SIA “Bildberg”. Sporta zāles būvdarbi tiks uzsākti 2019. gada aprīlī un tos plānots pabeigt līdz 2020. gada janvārim.

Sporta zāles būvniecības kopējās izmaksas ir 2 032 295,21 eiro, tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, veicot ieguldījumus trīs Dobeles novada izglītības iestādēs – Dobeles Sākumskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā un Dobeles 1. vidusskolā - ar kopējo ERAF atbalstu 3 503 935 eiro apmērā.

Sākumskolas sporta zāle ir sen lolots  skolēnu, vecāku un pedagogu sapnis, jo līdz šim izglītības iestādei nav pašai savas sporta infrastruktūras.

 

 

12.02.2019.

Otrdien, 12. februārī, topošajā Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra teritorijā svinēja Spāru svētkus, kur kopā bija sanākuši būvdarbu pasūtītāja – Dobeles novada pašvaldības – pārstāvji, izglītības iestāžu vadītājas, darbinieki un ēkas būvnieki – SIA “Būvfirma Vītols” celtnieki un vadība.

Spāru svētkus atklāja Dobeles Valsts ģimnāzijas simbols Vecā pūce, kas klātesošajiem pastāstīja par būvniecības projekta sākumu, tā attīstības gaitu, un priecājās par čaklajiem strādniekiem.

Muzikālu priekšnesumu pasākuma dalībniekiem sniedza ģimnāzistu ansamblis KPTT un tā atraktīvais vadītājs Raimonds Bulmers, kurš vēlēja uzdrīkstēties lolot sapņus, jo tie mēdz piepildīties. To apliecina topošais mācību korpuss.

Būvnieki svinīgi uzstādīja Spāru vainagu, kas liecina, ka celtne sasniegusi savu augstāko punktu un norāda uz zināma būvniecības posma nobeigumu.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns uzrunājot klātesošos, atzīmēja, ka Spāru svētki ir apliecinājums tam, ka jaunā dabaszinātņu mācību centra būvdarbi virzās uz priekšu, tāpēc izteica pateicību visiem šajā projektā iesaistītajiem par līdz šim ieguldīto darbu un izteica cerību, ka jaunajā mācību gadā telpas jau piepildīs zinātgriboši skolēni.

SIA “Bīvfirma Vītols” valdes loceklis Juris Vītols apliecināja, ka darbs ir apjomīgs un atbildīgs, un solīja, ka darīs visu iespējamo, lai darbi tiktu pabeigti kvalitatīvi un laikā.

Uzrunām un priekšnesumiem sekoja tradicionālās Spāru svētku pusdienas, kas notika turpat Dobeles valsts ģimnāzijas telpās, un uz kurām tika aicināti visi klātesošie būvdarbu veicēji.

Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Latvijas valsts un Dobeles novada pašvaldības līdzfinansētā projekta “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” ietvaros 2018. gada 14. jūnijā starp Dobeles novada pašvaldību un SIA “Būvfirma Vītols” tika parakstīts būvdarbu līgums par Dobeles novada izglītības iestāžu dabaszinātņu mācību centra Dzirnavu ielā 2, Dobelē, būvniecību. Kopējās būvniecības izmaksas ir 4 475 341,47 EUR.

Jaunā dabaszinātņu mācību centra kopējā platība ir vairāk kā 1 700 m 2 , un tajā atradīsies ķīmijas, bioloģijas, fizikas un matemātikas klases, kā arī Dobeles Valsts ģimnāzijas reģionālais mācību centrs. Būvdarbu ietvaros ir paredzēts labiekārtot skolas teritoriju - ir demontēta vecā mūra ēka, kuras vietā ir paredzēts ierīkot auto stāvlaukumu, kā arī tiek izbūvēti ārējie tīkli un izbūvēts jauns piebraucamais ceļš starp Dobeles Valsts ģimnāziju un Dobeles 1. vidusskolu. Mācību centra būvdarbus plānots pabeigt līdz 2019. gada septembrim.

Centra būvprojekta autors SIA “Inxide”, tā būvniecību veic SIA “Būvfirma Vītols”, būvuzraudzību - SIA “Latvijas Būvuzraugs”.

 

30.04.2019.

Dobeles novada pašvaldība veiksmīgi turpina īstenot projektu “Dobeles novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros.

Kā viena no aktivitātēm projektā ir plānota Dobeles sākumskolas mācību vides uzlabošana, pārbūvējot esošo skolas ēku un uzbūvējot jaunu sporta zāli.

Šī gada aprīlī ir uzsākta Dobeles sākumskolas sporta zāles būvniecība Dainu ielā 8, savukārt, skolas pārbūves darbus ir plānots uzsākt jūnijā. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2020. gada janvārim.

Lai atvieglotu smagās tehnikas piekļuvi objektam un nodrošinātu kvalitatīvu un savlaicīgu būvniecības procesu, informējam, ka darba dienās no plkst. 8.00 līdz  17.00 ir aizliegta transportlīdzekļu stāvēšana Dainu ielā posmā no Meža prospekta līdz Dobeles sākumskolai.

Lūdzam iedzīvotājus ievērot uzstādītās ceļa zīmes un stāvēšanas aizliegumu!

 

03.06.2019.

Atzīmējot vienu no būvniecībā svarīgākajiem posmiem, kad jaunai ēkai ir izbūvēti pamati, Dobeles novada sākumskolas sporta zāles pamatos ir iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm.

 

19.07.2019.

Dobeles sākumskolas sporta zāle ir jau tādā būvniecības stadijā, kad jaunbūve ir ieguvusi savus faktiskos izmērus. Tādēļ 2019. gada 19. jūlijā būvlaukumā tika svinēti spāru svētki, paceļot virs būves ozollapu vainagu.