?!XJautājumi un ierosinājumi
X
Jautājumi un ierosinājumi
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Bukleti, brošūras

  •  Tūrisma karte "Dobeles, Auces un Tērvetes novads", 2015

      latviešu valoda             angļu valoda           lietuviešu valoda            krievu valoda

  • Tūrisma buklets "Saule dzīvo Dobelē", 2013

       latviešu valoda ,    angļu valoda,     krievu valoda,     vācu valoda 

 

      latviešu valoda ,    lietuviešu valoda ,   angļu valoda ,   krievu valoda 

  • Tūrisma ceļvedis, 2011

      DOBELES NOVADS

  • Tūrisma karte „Vidus-Baltijas Amatniecības tūrisma maršruti”, 2010

      latviešu valoda,   lietuviešu valoda,   angļu valoda,  krievu valoda