?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Budžets

Nr.4_25012018  "Dobeles novada pašvaldības budžets 2018. gadam"

1.pielikums, 2.pielikums, 3. pielikums un 4. pielikums, 5. pielikums 6.pielikums Paskaidrojuma raksts

 

Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma  92. panta 2. daļu un Ministru kabineta 2007. gada 6. marta noteikumiem Nr. 171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16. apakšpunktu un 12.2.  punktu Dobeles novada pašvaldība publisko  amatpersonām  un darbiniekiem izmaksai aprēķinātā atalgojuma summu (neto) par 2018. gadu: