?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas
Personīgi iestādē

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Tai skaitā pagastos

Annenieku, Auru, Bērzes, Bikstu, Dobeles, Jaunbērzes, Krimūnu, Naudītes, Penkules un Zebrenes pagastu pārvaldēs

Iesnieguma veidlapa pieejama
Iestādē

Brīvības 15, 405.kab., Dobele, Dobeles novads, LV 3701

Pašvaldības portālā
Nepieciešamie dokumenti
1. Oriģināls
1. Iesniegums
2. Uzrāda oriģinālu
1. Bērna dzimšanas apliecība
Kas jādara, lai varētu saņemt pakalpojumu
1.

Viens no vecākiem iesniedz iesniegumu un bērna dzimšanas apliecību, uzrādot personas apliecinošu dokumentu

2.

Vecākiem ir tiesības saņemt pilnu informāciju par rindas kustību ierodoties Brīvības 15, 405.kab., Dobele vai zvanot 63707282. Rinda ir publicēta mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv

http://www.dobelesizglitiba.lv/lv/pirmsskolu-rinda-32613

3.

Pēc informācijas saņemšanas no Izglītības pārvaldes vienam no vecākiem jāierodas personīgi Izglītības pārvaldē pēc norīkojuma uz pirmsskolas izglītības iestādi

4.

Ierodoties Izglītības pārvaldē pēc norīkojuma jāuzrāda Bērna medicīniskā karte (izdod ģimenes ārsts)

5.

Izglītības iestādē iesniedz norīkojumu un slēdz līgumu par pakalpojuma saņemšanu vismaz dienu pirms izglītojamais sāk apmeklēt izglītības iestādi

Pakalpojuma maksa
EUR
Bez maksas
Atbildes/pakalpojuma saņemšanas termiņš

Līdzko atbrīvojas vieta pirmsskolas izglītības iestādē

Reglamentējošie normatīvie akti
Uzziņas, informācija, konsultācijas
Tālrunis
63707282, 25495680