?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

ACCESSlife

Projekts “Development of social services and social inclusion measures for vulnerable groups”(ACCESSlife), No LLI-365

“Sociālo pakalpojumu attīstība un sociālās iekļaušanas veicināšana atstumtības riskam pakļautiem iedzīvotājiem”

Darbības programma: Eiropas Reģionālās attīstības fonds INTERREG V-A Latvija – Lietuva Programmas 2014-2020 ietvaros prioritātē 3.1.”Investīcijas sociālajā infrastruktūrā, veicinot sociāli atstumto atgriešanu darba tirgū”

Mērķis: Attīstīt un uzlabot sociālo infrastruktūru, uzlabot rehabilitācijas pakalpojumus un citus pakalpojumus, kas veicina sociālo iekļaušanu.

Partnerība: projekta vadošais partneris- Dobeles novada pašvaldība,

partneri- VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" (LV), Kedainai sociālās aprūpes māja (LT), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienests (LT).

Galvenās aktivitātes:

1.Kopīgi sociālās iekļaušanas pasākumi bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām,:

  • Vasaras nometne bērniem un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām “Augam ar sirdi” sadarbībā ar Jaunakmenes mūzikas skolu, 5 dienas 2020. gada vasarā;
  •  kopīgi organizēts koncerts;

2. Sociālo pakalpojumu  infrastruktūras izvede/uzlabošana partneru iestādēs:

  • Pakalpojuma “Atelpas brīdis” telpu remonts un fizioterapijas kabineta izveide, aprīkojuma iegāde;
  • Japāņu dārza izveide Klaipēdas pedagoģijas psiholoģijas dienesta teritorijā;
  • Sensorās istabas ierīkošana un aprīkojums Kedainai Sociālās aprūpes mājā;
  • Sajūtu dārza izveide VSIA “Slimnīca “Gintermuiža teritorijā;

3. Partneru speciālistu profesionālā kapacitātes stiprināšana darbā ar mērķa grupām.

  • Pieredzes apmaiņas un apmācību pasākumu organizēšana Latvijas un Lietuvas partneru speciālistiem;

Kopējās attiecināmās izmaksas visiem partneriem:  556 621,77 EUR

ERAF finansējums:  473 128,48 EUR

Partneru līdzfinansējums: 83 493,29  EUR

Dobeles novada pašvaldības kopējais attiecināmais finansējums: 212 827,16 EUR (t.sk. ERAF- 180 902,95 EUR, pašvaldības un VBD – 31 924,21 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 2019.gada februāris - 2021.gada janvāris

Projekta vadītājs: Dobeles novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas

 projektu vadītāja Taiga Gribuste

Kontaktinformācija:

t. 63720931, t.29187997, taiga.gribuste@dobele.lv