?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Ziņas

18. jūlijā Dobelē svinīgi atklāts labiekārtotais Bērzes upes kreisais krasts, kā arī pārbūvētā Skolas un Upes iela. Pasākumā vienkopus tikās Dobeles novada pašvaldības vadība, projektu realizēšanā iesaistītie un...
Iespēja saņemt finansiālu atbalstu sociālajiem un veselības projektiem Dobeles novadā
Dobeles novada domes komisija finansiāla atbalsta piešķiršanai sociālajā un veselības nozarē izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles...
Dobeles novada pašvaldība ir saņēmusi Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par vēja elektrostaciju parku “Dobele” un “Pienava” būvniecību Dobeles un Tukuma novados ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu...
Pamatojoties uz 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, turpmāk tekstā – MK, ar 2019. gadu SIA “DOBELES...
No 15. jūlija līdz 21. jūlijam Dobelē norisinās diennakts nometne vardarbībā cietušajiem bērniem “Esi drošs un vesels”, ko organizē nodibinājums “Latvijas Bērnu fonds”. Nometnē piedalās 25 bērni no Dobeles novada,...
Iespēja saņemt finansiālu atbalstu kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā
Dobeles novada domes komisijas finansiālā atbalsta piešķiršanai kultūras un sporta nozarēs izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai kultūras un sporta projektiem Dobeles novadā. Projektu...
www.paps.lv #remigracija
VUGD: Vai Tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?
e