?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Konkursa darbi iet izvērtēšanas ceļu

02.11.2020

Ir noslēgusies darbu iesniegšana dalībai Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja ‘’Pikšas’’ rīkotajā fotokonkursā ‘’Manas dzimtas mājas un ļaudis’’.

Konkursā kopumā piedalās ap 40 dalībnieku – gan pieaugušie, gan skolēni. Ir saņemti lieliski, iedvesmojoši, sirsnīgi stāsti par dzimtas ļaudīm un mājām no tuvākās apkaimes – Auru, Naudītes, Penkules, Bērzes pagastiem, Dobeles, kā arī no tālākas apkaimes – Līvāniem, Kandavas un Kandavas novada.

Īpaši atsaucīgi bija Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas 5.b klases skolēni un audzinātāja Inita Freidenfelde un Vānes pamatskolas 5. līdz 9. klases skolēni un skolotājas  Ilze Kalnarāja-Ozola, Sarmīte Stengrevica un Laima Baumane.

Latvijas kultūras kanons ir ieeja Latvijas kultūras pasaulē caur 99 dažādām vērtībām. Šīs dažādās vērtības aptver gan dažādas kultūras nozares, gan sniedzas laikmetiem un gadsimtiem pāri, gan savstarpēji satiekas, gan kā pretpoli savstarpēji izceļas.

Tur iekļautas arī Latvijas viensētas, par to sakot, ka  viensēta ir autonoma saimnieciska vienība un latvieša telpiskais mikrokosmoss. Tā tiek uzskatīta par latviešiem ierastāko dzīves un telpas modeli, kurā visspilgtāk izpaužas latviskā telpas izjūta, skaistuma un lietderīguma mijiedarbība, kā arī harmonija ar dabas ritmu. Viensēta ir vienas ģimenes saimnieciskais centrs, ko veido iežogota, ap pagalmu kārtota ēku grupa īpašuma vidū. Jo saimniecība bija lielāka un bagātāka, jo vairāk ēku bija sētā. Katrai funkcijai sētā bija sava ēka un katrai vienkāršajai sadzīves lietai – sava vieta. Latviešu sēta ir lieciniece cilvēka dzīves ritumam no šūpuļa līdz kapam. Te noritēja gan darbs, gan atpūta, tika svinēti svētki un veikti rituāli.

Muzejs ‘’Pikšas’’ ir ne tikai Kārļa Ulmaņa dzimtā vieta, bet arī tipiska Zemgales viensēta. Tāpēc mudinājām iesaistīties fotokonkursā un pastāstīt par savām dzimtas mājām. Par tām, kuras jau ilgāku laiku glabā senču stāstus, turpina to darīt vai atkal ir nonākušas saimes īpašumā, par tām, kuras vēl tikai top par dzimtas sētām.

Konkursa mērķis ir parādīt un atklāt Latvijas iedzīvotājiem nozīmīgu dzīves telpas sastāvdaļu, kam ir svarīga loma Latvijas vēsturē un katras dzimtas vēsturē vai arī atklāt vietas, kas par tādām tiek veidotas. Gaidījām stāstus ne tikai no tuvākās apkaimes, bet no visas Latvijas. Plānojam, ka no konkursā iesniegtajiem darbiem tiks veidota fotoizstāde, lai par Latvijas viensētām un ļaudīm, kuri tajās dzīvo un darbojas, stāstītu plašākai sabiedrībai.

Iecerēts, ka izstādi izveidosim līdz maijam un ceram, ka to varēs atvērt Latvijas otrajā dzimšanas dienā – 4. maijā - , pulcējot arī izstādes dalībniekus.

Līdz tam konkursa komisija, kurā darbojas muzeja ‘’Pikšas’’ vadītāja Ilga Ķipsne, šo rindu autore, profesionāli fotogrāfi dobelnieks Agris Šiliņš un  jelgavnieks Gunārs Timermanis, Latvijas Nacionālā kultūras centra folkloras un tautas mūzikas eksperte Inese Mičule, izvērtēs darbus, kā arī tie tiks sagatavoti izstādei.

Nodomāts, ka tos varēs apskatīt un aprakstus par fotogrāfijām lasīt muzeja ‘’Pikšas’’ sociālo tīklu kontos. 

Informāciju sagatavoja:
Baiba Pole,
Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas"
speciāliste pētnieciskajā darbā