?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novadu reklamēja tūrisma gadatirgū „Vivattur 2011” Viļņā

07.03.2011

 
Trīs dienas no 25. līdz 27. februārim Zemgales – Ziemeļlietuvas stendā tika popularizēts arī Dobeles novada tūrisma piedāvājums.  Gluži tāpat kā Rīgā, arī Viļņā kopējā stendā, kas ir viena no amatniecības projekta aktivitātēm, strādāja Zemgales un Ziemeļlietuvas tūrisma speciālisti un amatnieki. Dobeles novadu Viļņā pārstāvēja Dobeles novada tūrisma informācijas centra vadītāja Anita Banziņa, Dobeles Amatu mājas pārzine Anete Muceniece un amatniece, Tautas lietišķās mākslas studijas „Avots” vadītāja Edīte Bēvalde.  Lietuvas tūristi novadam ir ļoti būtiska mērķauditorija. Vairāk nekā 70 procentus no ārvalstu ceļotājiem sastāda tieši lietuvieši, tāpēc ir tik svarīgi ar savu tūrisma piedāvājumu piedalīties tūrisma gadatirgū Viļņā.

Apmeklētājiem lietuviešu valodā tika piedāvāts buklets „Pokaiņu mežs”, infolapa „Iepazīsti vienu no lielākajiem ceriņu dārziem Eiropā!”, Dobeles novada kultūras pasākumu plāns, Zemgales tūrisma karte, kā arī jaunais buklets „Dobeles novads” latviešu un angļu valodā. Atraktivitāti stendam piešķīra amatnieku darbu izstādes un viņu darbošanās.
 
Dobeles TIC