?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Turpinās Dainu ielas atjaunošanas projekts

10.09.2020

No 14. septembra līdz novembra beigām Dainu ielas posmā no Ausmas ielas līdz Meža prospektam notiks brauktuves un ietvju atjaunošana. Ielai un ietvei tiks izbūvēts bruģa segums, notiks ielai blakus esošo teritoriju labiekārtošana, uzberot augu zemi vidēji 0,5 m platumā.

Projekta ietvaros ir paredzēts ne tikai atjaunot ielas segumu, gājēju ietves un lietus kanalizācijas gūlijas, bet arī sakārtot un nomainīt apgaismes stabus, tiks veikta arī sakaru kanalizācijas aku vāku nomaiņa un augstuma regulēšana.

Būvdarbu laikā atjaunojamos ielas posmus drīkstēs izmantot transportlīdzekļu satiksmei, to atbilstoši organizējot, kā arī iespēju robežās tiks nodrošināta iedzīvotāju piekļuve viņu īpašumiem.

Pašlaik ielas segums visā atjaunojamajā posmā ir sliktā stāvoklī, netiek nodrošināta optimāla ūdens novadīšana no ielas seguma, līdz ar to tas tiek bojāts. Līdz šim vietām ir veikti ūdensvada pārbūves darbi, bet brauktuves segums nav atjaunots. Ielas kreisās puses gājēju ietve ir kritiskā stāvoklī - asfaltbetona segums lielākoties ir sabrucis, un uz ietves ir grunts sanesumi. Brauktuves platums visā objektā ir mainīgs: no 4,8 līdz pat 8,05 metriem, savukārt gājēju ietves ir platumā no 1,4 līdz 2,4 metriem.

Dainu iela tiek atjaunota par pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pēc veiktā iepirkuma darbus veic SIA “ROTAS”, būvuzraudzību – SIA “RS Būvnieks”, autoruzraudzību – SIA “Rūķis AG” un SIA “J.E.F.”. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 120 122,76 EUR. Darbu izpildes termiņš ir paredzēts līdz š.g. 16. novembrim.

Informē:
Lūcija Ozola,
Dobeles novada pašvaldības
komunālinženiere