?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Tērvetes pusē tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras finansētais projekts „WhatsApp bērni”

23.08.2021

Projektu īsteno Dobeles novada pašvaldība, projektu konkursa “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” ietvaros, laikā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 21. decembrim. Projektā piedalās Augstkalnes, Bukaišu un Tērvetes pagasta jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem.

Projektā piedalās kopā 109 jaunieši, kuri ilgstoši nav socializējušies valstī noteiktās ārkārtējās situācijas dēļ. Ilgstoša mājsēdes režīma dēļ nepieciešams uzlabot jauniešu emocionālo labklājību un labizjūtu, saliedējot viņus lietderīgās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu Tērvetes administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem jauniešiem psihoemocionālā stāvokļa uzlabošanai un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvāk jauniešu dzīves un mācību vietām.

Projekta aktivitātēs iesaistīti Annas Brigaderes pamatskolas, un Augstkalnes pamatskolas 6. - 9. klases skolēni.

Projekta mērķa sasniegšanai jaunieši tiek iesaistīti daudzveidīgās aktivitātēs, gan grupu, gan individuālās. Tās ir individuālas konsultācijas (tikšanās ar dažādu jomu speciālistiem – zinātnieku, pētnieku, vēsturnieku un arheologu Normundu Jērumu; psihologu; jauno speciālisti – farmaceiti Baibu Kaņepi); tematiskas aktivitātes (biškopība, lauksaimniecība, drošība pie ūdens, drošība un pirmā palīdzība, konditorejas meistarklase); socializēšanās un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, āra aktivitātes (tikšanās ar novada skolu absolventu – Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta komunikācijas koordinatoru Aivi Majoru; sporta aktivitātes, komandu spēles).

Realizējot projekta aktivitātes, tiks veicināta jauniešu zināšanu un prasmju apguve, lai nodrošinātu jauniešu sagatavotību turpmākajām mācībām un darba tirgum (radošās darbnīcas, meistarklase „Garšu darbnīca”, diskusijas par pašizziņas, pašizaugsmes un pašiniciatīvas jautājumiem, to pilnveidošanu, individuālajiem mērķiem, grupu nodarbības „Drošība pie ūdens” un „Drošība un pirmā palīdzība”); veicināta jauniešu piederības sajūta vietējai kopienai, savstarpējam atbalstam, kā arī paaugstināta viņu pašapziņa (piederības sajūtas un pašapziņas stiprināšana individuālajās un grupu nodarbībās, patriotiskā audzināšana ar personīgo piemēru, komandu sporta spēles un dažādas aktivitātes); jauniešiem sniegta iespēja socializēties, kā arī sekmēt jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu; nodrošināta iespēja saņemt individuālu atbalstu ārpusskolas laikā (individuālas tikšanās ar psihologu, pedagogiem, vienaudžiem); mazināti jauniešu psihoemocionālās veselības riski Covid-19 pandēmijas laikā un pēc tās (individuālas tikšanās ar psihologu, sporta aktivitātes).

Pirmā aktivitāte, kurā tika iesaistīti 30 Augstkalnes pamatskolas un Annas Brigaderes pamatskolas skolēni, bija radošās darbnīcas “Lauksaimniecība” un “Biškopība”, kurās skolēni apmeklēja zemnieku saimniecību “Lielvaicēni” Vītiņu pagastā. Šeit skolēni iepazinās ar lauksaimnieka un biškopja profesiju, degustēja tradicionālos biškopības produktus – medu un ziedputekšņus, kā arī uzzināja, cik daudzveidīgi tiek izmantoti bišu produkti. Interesi izraisīja mūsdienīgā, moderni aprīkotā lauksaimniecības tehnika, ar kuru strādā tikai atbildīgi un kvalificēti darbinieki.

Nākamā aktivitāte bija individuāla tikšanās ar Tērvetes koka pils īpašnieku, arheologu un vēsturnieku Normundu Jērumu. Tajā atbilstoši projekta mērķim piedalījās 6 skolēni. Individuālo tikšanos laikā skolēni iepazinās ar Tērvetes koka pils ekspozīciju, Tērvetes senvēsturi, devās uz Tērvetes pilskalnu. Aktivitātes mērķis bija ne tikai izzināt Tērvetes senvēsturi, bet arī nostiprināt piederības sajūtu savai dzimtajai pusei, ar personīgo piemēru veicināt patriotisko audzināšanu, kas Normundam Jērumam lieliski izdevās.

Ar lielu interesi un atbildību 50 jaunieši iesaistījās grupu nodarbībā “Drošība pie ūdens”, kuru pie Augstkalnes ezera ar praktiskiem paraugdemonstrējumiem vadīja sertificēts glābējs un peldēšanas treneris. Nodarbībā tika atgādināts par drošas uzvedības ievērošanu pie ūdenskrātuvēm, rīcību ārkārtas situācijās, kā sniegt palīdzību nelaimē nokļuvušajam, tika demonstrēti glābšanas paņēmieni, ievērojot arī savu drošību. Peldēšanas trenera vadībā jaunieši praktiski un atbildīgi izmēģināja glābēja prasmes glābšanas paņēmienus. Nodarbības laikā tika paaugstinātas jauniešu kompetences, dzīvesdarbības prasmes un veicināta socializēšanās nestandarta situācijā.

Daudzveidīgas projekta aktivitātes turpināsies līdz šī gada nogalei, kopumā paredzēts īstenot 13 aktivitātes.

Informāciju sagatavoja:
Maija Klāsupa,
projekta “WhatsApp bērni” sabiedrisko attiecību speciāliste