?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Paziņojums par paredzēto darbību cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšanu Auru pagastā, Dobeles novadā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

22.12.2020

Paredzētās darbības nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” Cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā.

Paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Pogas 1” (kadastra Nr. 46460100092, kad. apz. 46460100040 un 46460100092), Kroņauce, Auru pagasts, Dobeles novads.

Ierosinātājs SIA " Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca ", reģ. Nr. 50003000451.

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 9. jūlija lēmums Nr. 5-02/9.

Ziņojuma nosaukums: SIA “Rīgas kombinētās lopbarības rūpnīca” Cūku audzēšanas kompleksa “Kroņauce” cūku vietu palielināšana Auru pagastā, Dobeles novadā.

Ziņojuma sagatavošanas datums: 2020. gada 17. decembris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA “Vides eksperti”.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme: Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 11. līdz 15. janvārim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. Videoprezentācija ir pieejama tīmekļa vietnēs dobele.lv un videseksperti.lv/pazinojumi, sākot ar 2021. gada 11. janvāri plkst.10.00. Saite uz videoprezentāciju pieejama šeit

2021. gada 12. janvārī plkst.16:00 neklātienes formā platformā “Zoom” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu.

Ar novērtējuma ziņojumu var iepazīties:

  • Auru pagasta pārvaldē (adrese: Adrese: Skolas iela 8, Auru pagasts, Dobeles novads, LV – 3710), darba laikā, un tīmekļa vietnē dobele.lv;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv/pazinojumi;
  • Elektroniskā versija pieejama šeit.
     

Rakstiskus priekšlikumus par novērtējuma ziņojumu var nosūtīt līdz 2021. gada 25. janvārim:

  • SIA “Vides eksperti” (Ganību dambis 24d-25, Rīga, LV-1005, e-pasts: birojs@videseksperti.lv);
  • Vides pārraudzības valsts birojs (Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv).

Publicēts laikrakstā “Zemgale” 2020. gada 22. decembra  izdevumā

Informē:
Ieva Laganovska,
SIA "Vides eksperti"
Vides konsultante
Tel: +371 25545400
E-pasts: ieva.laganovska@videseksperti.lv