?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Paziņojums par konkursa Kandidātu atlase SIA "Dobeles namsaimnieks" valdes locekļa amatam izsludināšanu

03.02.2021

Dobeles novada pašvaldība (turpmāk - Pašvaldība) kā kapitāla daļu turētāja (100%) izsludina konkursu uz SIA DOBELES NAMSAIMNIEKS valdes locekļa amatu.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dobeles namsaimnieks” (turpmāk – Uzņēmums) ir lielākais daudzdzīvokļu ēku apsaimniekošanas uzņēmums Dobeles novadā.

Ar kapitāla daļu turētāja 2021. gada 1. februāra lēmumu Nr.2/1.46. “Par SIA "Dobeles namsaimnieks" valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesa uzsākšanu un nominācijas komisijas izveidošanu”, izveidota nominācijas komisija, lai nodrošinātu SIA “Dobeles namsaimnieks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesu. Nominācijas komisijas priekšsēdētājs – Gunārs Kurlovičs, pašvaldības izpilddirektora vietnieks. Nominācijas komisijas locekļi: Inguna Persidska – pašvaldības juridiskās nodaļas juriste, Inita Nagliņa – pašvaldības personāldaļas vadītāja, Aiva Pole – Grinšpone, pašvaldības Juridiskās nodaļas juriste; Līga Kricka – SIA "Dobeles namsaimnieks " juriste.

Amata kandidātam/-ei izvirzāmās obligātās minimālās un atbilstības prasības:

1. Valodu prasmes
Valsts valodas un vismaz vienas svešvalodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā.

2. Izglītība
Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinībās, finansēs, ekonomikā, uzņēmējdarbības, tiesību zinātņu, inženierzinātnē vai citā pielīdzināmā jomā, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus namu apsaimniekošanas uzņēmumā.

3. Kompetences:

 1. Darbinieku motivēšana un attīstīšana;
 2. Pozitīvu attiecību veidošana un uzturēšana;
 3. Komandas vadīšana;
 4. Orientācija uz attīstību;
 5. Stratēģiskais redzējums;
 6. Plānošanas un organizēšanas prasmes;
 7. Lēmumu pieņemšana un atbildība;
 8. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 9. Pārmaiņu vadīšana;
 10. Motivācija ieņemt amatu.
   

4. Nevainojama reputācija
 

Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2021. gada 1. marta plkst 16:00 iesniegt pieteikuma dokumentus ar norādi “Pieteikums SIA DOBELES NAMSAIMNIEKS valdes locekļa amatam” elektroniski (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu ar tam pievienoto laika zīmogu), nosūtot tos uz e-pasta adresi dome@dobele.lv, vai klātienē slēgtā aploksnē (pašrocīgi parakstītus), nogādājot dokumentus Brīvības iela 15, Dobele, Dobeles novads.

Kandidātus lūdzam iesniegt šādus pieteikuma dokumentus:

 • pieteikuma vēstule brīvā formā līdz 10000 rakstu zīmēm, burtu lielums 12 p uz A4 formāta lapām, kas ietver pretendenta kompetenču izklāstu;
 • dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=lv;
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • apliecinājums par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas prasībām (lūdzam lejuplādēt un izmantot šo pievienoto formu). 

 

Kandidātu atlase notiks divās kārtās. Kandidāti, kas tiks virzīti otrajai kārtai, tiks aicināti klātienes intervijai (Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas, klātienes intervija var tikt aizstāta ar tiešsaisti ZOOM platformā).
Ar izraudzīto kandidātu tiks slēgts pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi. Valdes locekļa mēneša atlīdzība 2000 EUR (bruto).

Pamatojoties uz Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, informējam, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Dobeles novada pašvaldība, Brīvības iela 17,  Dobele, Dobeles novads, LV-3701.