?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Paziņojums par Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu

20.07.2021

Saskaņā ar Dobeles novada domes 2021. gada 15. jūlija lēmumu Nr. 12/2 “Par novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu” ir noteikts Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņš – 2021. gada 4. augusts.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta pirmo daļu Saeimas vēlēšanu, Eiropas Parlamenta vēlēšanu, tautas nobalsošanas, kā arī pašvaldības domes vēlēšanu sagatavošanai katrā pašvaldībā no vēlētājiem tiek izveidota attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisija.

Atbilstoši Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 6. panta pirmajai daļai vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība. Par vēlēšanu komisijas locekli nevar būt Saeimas vai Dobeles novada domes deputāts.

Saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7. panta pirmo daļu tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (vēlētāju grupa).

Pieteikšanas kārtība

Lai pieteiktu Dobeles novada vēlēšanu komisijas locekļa kandidātu, jāaizpilda PIETEIKUMS.

Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma prasībām.

Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma.

Pieteikumus līdz 2021. gada 4. augustam (ieskaitot) var iesniegt:

  • Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības iela 17, Dobele, Dobeles novads;
  • Auces administrācijā, Jelgavas iela 1, Auce, Dobeles novads;
  • Tērvetes administrācijā, “Zelmeņi”, Zelmeņi, Tērvetes pagasts, Dobeles novads.

Pieteikuma un tā pielikuma veidlapas pieejamas Dobeles novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.dobele.lv.