?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pateicības pasākums aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm “Mazu brīdi pirms…”

03.12.2019

2019. gada 30. novembrī Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošajās vidusskolas zālē notika gadskārtējais pateicības pasākums aizbildņu ģimenēm un audžuģimenēm “Mazu brīdi pirms…”.

Pirmais pasākums notika pirms trim gadiem. Uz pasākumu tika aicinātas Dobeles novadā dzīvojošas aizbildņu ģimenes un audžuģimenes, kā arī tās aizbildņu ģimenes un audžuģimenes, kuras rūpējas par mūsu bērniem ārpus novada robežām.

Pasākumā piedalījās arī domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns, sakot paldies ikvienai ģimenei, kura sniedz atbalstu un gādā par bērnu labklājību ikdienā ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Pasākuma dalībnieki varēja baudīt pašvaldības sarūpēto cienastu. Ar muzikālu sveicienu  priecēja  Maija Albāte, kuras priekšnesums ļoti aizkustināja klātesošo sirdis. Par bērnu izklaidi gādāja radošā apvienība “Smaidu darbnīca”. Pasākumu atbalstīja AS “Dobeles dzirnavnieks” un uzņēmums “Baltic Candles Ltd.”.

       

Informāciju sagatavoja:
Sandra Lapinska-Leiere,
Dobeles novada bāriņtiesas
Priekšsēdētāja
Tālr.: 63707265
E-pasts: sandra.lapinska@dobele.lv