?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Pašvaldība pārdos nekustamo īpašumu

01.11.2019

Dobeles novada pašvaldība atklātā izsolē 2019. gada 11. decembrī plkst. 14.00 Dobeles novada pašvaldības mazajā zālē, Brīvības ielā 15, Dobelē, pārdos:

  • dzīvokli Nr.9 Draudzības ielā 3, Kaķeniekos, Annenieku pagastā, Dobeles novadā, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 244/2806 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kā arī 30/445 domājamās daļas no būves – šķūņa, kadastra numurs 4642 900 0254, par sākumcenu 750,00 EUR, solis 50,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 75,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

  • dzīvokli Nr.5 Tērvetes ielā 5, Dobelē, Dobeles novadā, 14,8 m² platībā un pie dzīvokļa piederošās kopīpašuma 148/1322 daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala, kadastra numurs 4601 900 2982, par sākumcenu 1250,00 EUR, solis 50,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 125,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
Dzīvokļa apskates laiks saskaņojams ar SIA “Dobeles namsaimnieks” namu pārzini, zvanot 63722463.

  • zemesgabalu “Jaunzemnieki 356” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 012 0361, platība 0,0649 ha (kadastra apzīmējums 4646 012 0361) par sākumcenu 1700,00 EUR, solis 100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 170,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

  • zemesgabalu “Veczemnieki 33” Auru pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4646 011 0054, platība 565 m² (kadastra apzīmējums 4646 011 0054) par sākumcenu 1600,00 EUR, solis 100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 160,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

  • zemesgabalu “Pokaiņi 62” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0420, platība 667 m² (kadastra apzīmējums 4672 009 0062) par sākumcenu 1900,00 EUR, solis 100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 190,00 EUR un dalības maksa 15,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

  • zemesgabalu "Pokaiņi 339” Krimūnu pagastā, Dobeles novadā, kadastra Nr. 4672 009 0423, platība 0,1471 ha (kadastra apzīmējums 4672 009 0424) par sākumcenu 3100,00 EUR, solis 100,00 EUR.

Dalībniekiem līdz 2019. gada 9. decembrim jāreģistrējas pašvaldībā un pašvaldības bankas kontā jāiemaksā drošības nauda 310,00 EUR un dalības maksa 30,00 EUR, nosolītās pirkuma maksas samaksas termiņš 2020. gada 31. marts.
Informācija par zemesgabalu www.kadastrs.lv vai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļā, zvanot 63707249.

Ar izsoles noteikumiem interesenti var iepazīties Dobeles novada pašvaldībā, Brīvības ielā 17, Dobelē, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Uzziņas par tālruni 63720938 vai 26326880.