?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par Dobeles novada Sociālā dienesta rekvizītu maiņu. Papildināts 13.01.2022.

10.01.2022

Pamatojoties uz Administratīvi teritoriālo reformu un 25.11.2021. Dobeles novada domes lēmumu, ir veikta Auces novada Sociālā dienesta, Dobeles novada Sociālā dienesta un Tērvetes novada sociālā dienesta reorganizācija, apvienojot minētās iestādes un uz reorganizējamo iestāžu bāzes izveidojot Dobeles novada Sociālo dienestu.

Informējam, ka, sākot ar 2022.gada 1.februāri, sagatavojot rēķinus vai veicot maksājumus jāizmanto jaunie rekvizīti:

 

Dobeles novada pašvaldība
NMK Nr.90009115092
Iestāde: Dobeles novada Sociālais dienests:
Reģ.Nr.40900038646
Edgara Francmaņa iela 6, Dobele, Dobeles novads, LV – 3701
E-pasts: soc.dienests@dobele.lv

Norēķinu konti:

AS “SEB Banka” LV61UNLA0050014477682
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X

AS “Swedbank” LV52HABA0551026265226
SWIFT (BIC) kods: HABALV22