?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Par atbalstu izglītojamo ēdināšanai Dobeles novada pašvaldībā ārkārtas situācijas laikā

07.04.2020

Ārkārtas situācijas laikā no 2020.gada 1.aprīļa līdz mācību gada beigām tiks izsniegtas pārtikas pakas Dobeles novadā deklarētajiem izglītojamajiem, kas mācās attālināti gan pirmsskolas, gan vispārizglītojošajās izglītības iestādēs un atbilst vismaz vienam no nosacījumiem:  

  • izglītojamā ģimenei saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss;
  • izglītojamā ģimene saskaņā ar Dobeles novada Izglītības pārvaldes pārbaudītiem datiem ir daudzbērnu ģimene;
  • izglītojamie, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē;
  • izglītojamie, kuriem piešķirta invaliditāte.

 

Izglītojamo vecāki vai likumiskie pārstāvji, kuru ģimenēm saskaņā ar Dobeles novada Sociālā dienesta lēmumu noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss,  pārtikas paku saņemšanai vēršas Dobeles novada Sociālajā dienestā.

Daudzbērnu ģimeņu aprūpē esošo izglītojamo un izglītojamo, kuriem piešķirta invaliditāte, vecāki vai likumiskie pārstāvji piesakās pārtikas paku saņemšanai, aizpildot elektronisko iesnieguma formu:
https://docs.google.com/forms/d/1Ml21j7N7_XMmWtMSDK-xmwS7iQase3GKFzr_kljPccc/viewform?ts=5e8adb23&edit_requested=true

Iesnieguma forma Word formātā

Informācija pieejama arī e-klasē un Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.dobelesizglitiba.lv

Gadījumā, ja kādam rodas grūtības iesnieguma veidlapu aizpildīt elektroniski, tās forma izdrukāšanai pieejama arī Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā un pagastu pārvaldēs. Izdrukāta un aizpildīta iesnieguma veidlapa līdz 2020.gada 9.aprīlim jāiesniedz Dobeles novada Izglītības pārvaldē (pasta kastītē pie ieejas durvīm ēkā Brīvības ielā 15, Dobelē) vai pagastu pārvaldēs.

Informē:
Anita Celmiņa,
Dobeles novada Izglītības pārvaldes
metodiķe