?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Pakalpojumu sniegšanas kārtība Dobeles novada pašvaldībā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā

16.03.2020

Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 19. panta otro un trešo daļu, Epidemioloģiskās drošības likuma 8. panta pirmo daļu un 36.2 pirmo daļu,  lai atbalstītu vispārējos sabiedrības epidemioloģiskās drošības pasākumus Ministru kabineta noteiktajā ārkārtējās situācijas laikā ir izdots Dobeles novada pašvaldības rīkojums:

 1. Drošības pasākumi, nodrošinot pakalpojumus iedzīvotājiem:
  1.1. Slēgt klātienes apmeklējumu pašvaldību apmeklētājiem, izņemot atsevišķus gadījumus. Informēt iedzīvotājus par drošības pasākumiem, aicinot neapmeklēt pašvaldību klātienē bez īpašas vajadzības, pašvaldībai adresētos iesniegumus nosūtīt elektroniski uz e-pastu: apic@dobele.lv vai saņemt pakalpojumus elektroniski.
  1.2. Izņēmuma gadījumos, sniedzot pakalpojumus klātienē, klients tiek reģistrēts uzskaites lapā, sniedzot apstrādei savus personas datus (vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, klienta apliecinājums, ka persona pēdējo 14 dienu termiņā nav atgriezusies no Covid-19 skartajām teritorijām, vai bijusi kontaktā ar Covid-19 inficētu personu). Aizpildot reģistrācijas veidlapu, klients apliecina savu piekrišanu, ka reģistrācijas ietvaros iegūtie personas dati var tikt apstrādāti, tajā skaitā izmantoti, lai Covid-19 vīrusa saslimšanas gadījumā identificētu iespējamā saskarsmē nonākušo personu loku.
  1.3. Struktūrvienību darba režīms, sākot ar 16.martu līdz Ministru kabineta noteikto ierobežojumu atcelšanai, tiek organizēts sekojoši:
  1.3.1. Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrs (APIC) pašvaldības pakalpojumus nodrošina neklātienes formā - attālināti e-vidē, izmantojot e-pastu apic@dobele.lv vai tālruni 63700137. Ar pašvaldības darbiniekiem darba jautājumos saziņa notiek, izmantojot e-pastu vai tālruni.

  1.3.2. Pagasta pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Ar pagasta pārvaldes vadītājiem saziņa caur e-pastiem vai tālruņiem:

Auru pagasts

63750494

auri@dobele.lv

Annenieku pagasts

63754882

annenieki@dobele.lv

Bērzes pagasts

63781730

berze@dobele.lv

Bikstu pagasts

63754522

biksti@dobele.lv

Dobeles pagasts

63724387

dobeles@dobele.lv

Jaunbērzes pagasts

63723545

jaunberze@dobele.lv

Naudītes pagasts

63729067

naudite@dobele.lv

Krimūnu pagasts

63754345

krimunas@dobele.lv

Penkules pagasts

63745382

penkule@dobele.lv

Zebrenes pagasts

63729651

zebrene@dobele.lv

 

1.3.3. Dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāji klātienē netiek pieņemti. Iepriekš piesakot apmeklējumu, klātienē tiek nodrošinātas tikai neatliekamās funkcijas, t.i. miršanas faktu un dzimšanas faktu reģistrācija.
Dzimtsarakstu nodaļā no 2020. gada 17. marta ir noteikts sekojošs klientu pieņemšanas laiks:
P, O, T, C:  10.00 - 12.00; 14.00 - 16.00
Piektdien:  10.00 - 12.00
Tālrunis saziņai darba laikā 63722122 vai 26519538.

1.3.4. Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, izņemot gadījumus, kad nepieciešams izbraukt uz vietas. Notariālie pakalpojumi būs pieejami pēc Ministru kabineta noteikto ierobežojumu atcelšanas. Nepieciešamības gadījumā saziņa pa tālruni 63707266 vai e-pastu: barintiesa@dobele.lv

1.3.5. Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņem. Būvniecības procesu nodrošina elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana un konsultācijas tiek nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63707268 vai e-pastu: evija.bilkste@dobele.lv

1.3.6. Nekustamo īpašumu nodaļa apmeklētājus klātienē nepieņem. Pakalpojumu sniegšana tiek nodrošināta attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 63707249 vai e-pastu: austra.apsite@dobele.lv

1.3.7. Pārējās pašvaldības struktūrvienības (Komunālā nodaļa, Finanšu un grāmatvedības nodaļa, Attīstības un plānošanas nodaļa, Juridiskā nodaļa) apmeklētājus klātienē nepieņem. Visi pakalpojumi piesakāmi attālināti e-vidē, izmantojot e-pastu apic@dobele.lv vai tālruni 63700137.

Šis ir laiks, kad mums visiem kopā ir jābūt atbildīgiem, lai apturētu jaunā koronavīrusa COVID-19 pandēmijas izplatību. Ir apstiprināts, ka šis vīruss tiek pārnests no cilvēka uz cilvēku pilienu un kontakta izplatīšanās ceļā. Inficēto skaits ar katru dienu strauji pieaug visā pasaulē, to apturēt varam tikai mēs paši, ja šo ārkārtas situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus uztversim nopietni. 

Mūsu pienākums un atbildība ir maksimāli samazināt kontaktus ar citiem cilvēkiem, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam. Mēs lūdzam samazināt tiešus kontaktus, īpaši ar gados vecākiem cilvēkiem,  neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, nepulcēties neformālajos pasākumos (īpaši tas attiecas uz jauniešiem), darbu pēc iespējas veikt attālināti no mājām.  

Slimību profilakses un kontroles centra sagatavots video par COVID – 19 izplatīšanās ceļiem pieejams šeit!

Lai COVID-19 neizplatītos, ir svarīga katra cilvēka atbildīga rīcība!

 • Regulāri mazgājiet rokas ar ziepēm vismaz 40 sekundes!
 • Obligāti ievērojiet 2 m fiziskās distancēšanās noteikumus!
 • Ja noteikta karantīna, apzinīgi to ievērojiet!
 • Izvairieties no saskarsmes ar personām, kurām novērojami vīrusa simptomi!
 • Šķaudot un klepojot izmantojiet vienreizlietojamo salveti, nomazgājiet rokas!
 • Izvērtējiet iespēju izmantot tehnoloģijas, lai organizētu sanāksmes attālināti!
 • Izvairieties no vietām, kur pulcējas daudz cilvēku, tai skaitā lielveikaliem!
 • Izmantojiet iespējas iepirkties, izmantojot internetu un mobilās lietotnes!
 • Ja iespējams, izmantojiet e-pakalpojumus, nevis apmeklējiet iestādes klātienē!
 • Vēdiniet telpas, tīriet un dezinficējiet virsmas, dezinficējiet rokturus! Aiciniet arī savus kolēģus un ģimenes locekļus rīkoties atbildīgi!
   

Esam atbildīgi pret sevi un līdzcilvēkiem – bērniem, vecākiem, vecvecākiem! Mūsu veselība ir pati svarīgākā! 

Dobeles novada pašvaldības apkopotā informācija.