?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Mārītes un Aleksandra Djačenko keramikas izstāde

Mārītes un Aleksandra Djačenko keramikas izstāde 06.09.2019
05.09.2019

Mārītes un Aleksandra Djačenko keramikas izstāde

Dobeles Novadpētniecības muzejā 6.septembrī plkst. 15.00 tiks atklāta Mārītes un Aleksandra Djačenko keramikas darbu izstāde “Forma un saturs”. Izstāde muzejā apskatāma līdz 5.oktobrim.

Jelgavnieki Mārīte un Aleksandrs Djačenko ir dzimuši keramiķi. Viņu rokās māls kļūst maigs un piekļāvīgs, paklausīgi atbild viņu pirkstu sīkākām kustībām, pat dzied. Ilgie kopdzīves gadi un kopējā darbnīca, kā arī attieksme pret keramiku un mākslu veidojuši viņu daiļrades tuvību un vienlaikus atšķirību. Abi keramiķi ir nedalāms veselums. Kaut arī ikdienā katrs taisa savu darbu, tomēr neviena personālizstāde nav iedomājama bez abu līdzdalības. Vienīgi šamota simpozijos Jelgavā vai Lietuvā viņi būvē vienu un to pašu šamota darbu.

Mārīte un Aleksandrs Djačenko sava radošās ieceres īsteno gan mālā, gan šamotā. Viņi veikli veido formas, keramikas masas nemanāmi pārtek viena otrā. Būtiska ir virsmas faktūras, to daudzveidība, bieži arī iekrāsojums.

Aleksandrs darina figurālas kompozīcijas ar cilvēku figūrām, kurās atklājas viņa neizsīkstošā fantāzija, vīrišķais lietišķums, humora izjūta un labvēlīgā attieksme pret pasauli. Nereti viņa darbu ideja rodas no notikumiem sadzīvē vai pat politikā, kas viņa interpretācijā iegūst jaunu pavērsienu, komentāru, taču nekad ne nievājošu. Viņš strādā teju kā tēlnieks, un viņam ir pa spēkam attēlot teju vai visu, pat keramikā atveidot kustības ilūziju un portretu.

Arī Mārīte pievēršas figurāliem darbiem, taču līdztekus tiem darina dekoratīvi ievirzītus traukus (jaunības gados abi pelnījās ar vāžu, krūžu un citu trauku virpošanu), kam ierosme allaž ir gūta dabā, dabas formu daudzveidībā. Tajās atklājas viņas sievišķīgi romantiskais dzīves un dabas tvērums.

Abi mākslinieki rada savu pasauli: optimistisku, vitālu, humora piestrāvotu, neatkārtojamu formu daudzveidībā un oriģinālu. Viņu darbos formu nevar atdalīt no satura, abi ir līdzvērtīgi. Latviešu keramikā līdzīgu meistaru nav.

Māris Brancis,
Mākslas maģistrs