?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Mainīta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas kārtība

09.01.2020

2020. gada 1. janvārī stājās spēkā Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi, kas nosaka sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtību par valsts budžeta līdzekļiem.

“Noteikumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanu no valsts budžeta līdzekļiem sociālās rehabilitācijas institūcijā” izstrādāti ar mērķi sniegt pēctecīgu un savlaicīgu rehabilitācijas pakalpojumu personas darbspēju uzlabošanai. Galvenie principi, kas iestrādāti jaunajos noteikumos, ir savlaicīga rehabilitācijas uzsākšana darbspēju saglabāšanai un atjaunošanai, un pāreja no viena rehabilitācijas posma uz otru, nodrošinot veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu savstarpēju integrāciju un pēctecību.

Jaunā kārtība atvieglos pašvaldības sociālā dienesta darbu saistībā ar pakalpojuma nepieciešamības izvērtēšanu. Turpmāk lēmums par pakalpojuma nepieciešamību sociālajam dienestam nebūs jāpieņem, taču saglabāsies sociālā dienesta loma personas vides aspektu un pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtēšanā, lai sniegtu pilnvērtīgāku informāciju pakalpojuma norisei un izvērtētu pavadoņa nepieciešamību pakalpojuma saņemšanas laikā, kā arī atbalstītu pakalpojuma laikā sniegto rekomendāciju izpildi dzīves vietā.

Par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu Dobeles novada iedzīvotājiem lūdzam vērsties pie Sociālā dienesta sociālajiem darbiniekiem. Kontaktinformācija šeit

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu piešķiršanu koordinē un pakalpojuma sniegšanu nodrošina Sociālās integrācijas valsts aģentūra.
Sīkāka informācija šeit

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv