?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejā "Pikšas" soli pa solim top jauna ekspozīcija

25.11.2020

Jau no marta muzejā tiek dzīvots tādā kā piesardzības aizsegā. Sākumā pavisam aizslēdzot durvis, vasarā tās atverot, bet rudenī atkal kļūstot piesardzīgiem. Tā īsi var raksturot Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja "Pikšas" darbību šajā gadā.

Neskatoties uz neierasto situāciju ne tikai muzejā, bet visā valstī, statistika par šī gada muzeja apmeklētāju skaitu liecina, ka muzejs ir ieinteresējis nedaudz vairāk nekā trīs tūkstošus cilvēku. Tiesa, tas ir mazāk nekā citos gados, kad muzejā iegriezās vairāk nekā pieci tūkstoši apmeklētāju.

2019. gads muzeja vēsturē raksturīgs ar to, ka, piedaloties projektu konkursos un gūstot finansiālu atbalstu, ir iesākts realizēt ideju par jaunas pastāvīgās ekspozīcijas par Kārli Ulmani izveidi.

Savukārt šis gads sākās ar labām ziņām – muzejs guva finansiālu atbalstu gan Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) Latvijas Valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda "Zemgales Kultūras programmas 2020" atbalstīto projektu konkursā, kā arī Latvijas Kultūrkapitāla fonda rīkotajā projektu konkursā, kur iegūts atbalsts idejas pirmās kārtas realizācijai. Abos projektu konkursos kopējais finansējums ir 14 tūkstoši eiro.

ZPR muzejs guva finansējumu ieceres par Kārļa Ulmaņa piemiņas muzeja ''Pikšas'' pastāvīgās ekspozīcijas 2. kārtas - Ekspozīcijas dizaina koncepcijas un tehniskā projekta izstrāde - 2. daļas īstenošanai (EUR 7000).

Pavisam ZPR tika saņemti 92 pieteikumi ar kopējo finansējuma pieprasījumu 373667,69 eiro apmērā. Ekspertu komisija nolēma atbalstīt 59 projektus par šogad programmai piešķirto kopējo finansējumu - 114000 eiro apmērā, kas ievērojami pārsniedz iepriekšējā gada - 76000 eiro piešķīrumu, kas ļāva atbalstīt vien 45 projektus.

Nodoms tiek realizēts sadarbībā ar dizaina biroju "H2E''. Lai arī tiek strādāts attālināti, pamazām top arvien skaidrāka vīzija, kāda varētu būt jaunā ekspozīcija, ko muzeja speciālisti grib radīt mūsdienīgu - visaptveroši stāstot par Kārli Ulmani un laiku, kad viņš veidojās par politiķi un bija viens no tiem, kas stāvēja pie Latvijas Valsts šūpuļa. Viņa politiskajā karjerā ir arī laiks, kas sabiedrībā vērtēts divējādi – apvērsums – un laiks, kas Latvijas vēsturē ierakstīja okupāciju. Par to muzeja speciālisti vēlās stāstīt jaunajā ekspozīcijā, pie kuras šajā gadā strādā, apkopojot gan materiālus muzejā, gan meklējot fotogrāfijas un kino materiālus citviet.

Par līdz šim atbalstīto projektu finansējumu būs iespējams īstenot tikai daļu no savas ieceres. Jau ir tapušas ekspozīcijas dizaina skices. No vairāk nekā desmit dažādām idejām, muzeja speciālisti ir vienojušies, ka viena no tām atbilst vēlmēm un iecerēm, ka tieši pie tās turpinās kopīgi strādāt.

Šobrīd kopā ar dizaina biroju "H2E" tiek strādāts pie ekspozīcijas dizaina koncepcijas, tās tehniskā risinājuma un realizācijas. Ekspozīcijas pamatā ir pētījums par Kārļa Ulmaņa personību. To aizvadītajā gadā veica Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks Dr. his. Kaspars Zellis.

Par darbu pie pētījuma viņš teic, ka īpaši bija jādomā, kā tekstu savienot ar muzeoloģiskajiem materiāliem. To muzeja krājumā nav daudz, vien daži priekšmeti. Tāpēc tika meklēts, ko ieteikt, un domāt, kā to visu savienot ar tekstu. Ekspozīciju varētu veidot, izmantojot vēstures zinātnē jaunākās biogrāfisko pētījumu metodes, koncentrējoties uz konkrētu personību, parādot tās lomu procesos, kas ir notikuši Latvijā un Eiropā 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta pirmajā pusē.

Šajā gadā iegūtais finansējums no Latvijas Kultūrkapitāla fonda un ZPR patstāvīgās ekspozīcijas izveidei par Kārli Ulmani ir apgūts. Tomēr līdz mērķa sasniegšanai un brīdim, kad varēs vērt durvis jaunajai patstāvīgajai ekspozīcijai, vēl ceļš ejams. Muzeja speciālisti turpinās meklēt iespēju dalībai projektu konkursos tādējādi rodot finansējumu nodomu īstenošanai.

Informāciju sagatavoja:
Baiba Pole,
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
Muzeju un resursu vadības departamenta
K.Ulmaņa piemiņas muzejs “Pikšas” nodaļas speciāliste pētnieciskajā darbā

Autores foto.