?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Iedzīvotājus un uzņēmējus aicina piedalīties aptaujā

19.02.2021

Cienījamie Auces, Dobeles un Tērvetes novada iedzīvotāji!

Līdz š. g. 21. martam notiek iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja par jaunizveidojamā Dobeles novada teritorijas (šobrīd Auces, Dobeles un Tērvetes novadi) un uzņēmējdarbības vides attīstību. 

Aicinām sniegt viedokli, aizpildot anketu, tādejādi iesaistoties jaunā Dobeles novada attīstības plānošanā! Aptaujas rezultāti tiks izmantoti Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2045. gadam un Dobeles novada attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādē.

  • Iedzīvotāju aptaujas anketa elektroniski pieejama šeit. To var aizpildīt, izmantojot arī QR kodu. Papīra formā aptaujas anketa būs pieejama esošo novadu pašvaldību informatīvajos izdevumos, lai to varētu aizpildīt, izgriezt un ielikt novadu administrāciju vai pagastu pārvalžu pastkastītēs.
  • Paralēli iedzīvotāju aptaujai norisinās arī jaunizveidojamā novada uzņēmēju aptauja. Ja esat uzņēmējs, aizpildiet arī uzņēmēju aptaujas anketu, kas elektroniski pieejama šeit.  To var aizpildīt, izmantojot arī QR kodu.

Abas anketas ir anonīmas, un jūsu paustais viedoklis tiks izmantots apkopotā veidā. Vienas anketas aizpildīšana aizņems 10-15 minūtes. Aizpildiet un aiciniet arī citus novada iedzīvotājus un uzņēmējus piedalīties aptaujā! Attīstības plānotāji būs pateicīgi par jūsu atsaucību un ieguldīto laiku.

Iedzīvotāju aptaujas anketa PDF formātā pieejama šeit.
Uzņēmēju aptaujas anketa PDF formātā pieejama šeit.

Papildu informācija:
Zane Peļņa,
Dobeles novada pašvaldības
Attīstības un plānošanas nodaļas
attīstības plānotāja
E-pasts: zane.pelna@dobele.lv