?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Donoru diena Dobelē šī gada 9.septembrī

Donoru diena Dobelē šī gada 9.septembrī
05.09.2019

Informējam, ka pirmdien, 09.09., Dobeles pilsētas kultūras namā, Baznīcas ielā 6, no plkst. 09.00 līdz 13.00 notiks Donoru diena. Šobrīd Valsts asinsdonoru centra asins krājumā nepieciešams papildināt O+, A+ un O- asins grupu rezerves, taču gaidīts ir ikviens donors.

Informācija par donoru statistiku 2018. gadā:  
2018. gadā asinis ziedoja 52001 donors, kas ir par 2124 reizēm vairāk nekā 2017. gadā. Arī šī gada rādītāji liecina, ka donoru aktivitātei ir pozitīva dinamika. Šogad maijs bijis vienīgais mēnesis, kad, salīdzinājumā ar pagājušo gadu, donoru aktivitāte bijusi mazāka, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Donora vidējais vecums:
Pirmreizējā donora vidējais vecums Latvijā ir 29,8 gadi;
Donora vidējais vecums: 36,9 gadi – katru gadu donoru vidējais vecums turpina augt, kas nozīmē, ka lielākoties asinis ziedo pieauguši cilvēki. Statistika liecina, ka no kopējā donoru skaita 17% (8385 donori) donoru ir 18 līdz 25 gadus veci. Visaktīvākie donori ietilpst vecuma grupā no 26-35 (15644 donori) gadiem un 36-45 (12228 donori) gadiem.
Pēdējo piecpadsmit gadu laikā viszemākais donoru vidējais vecums bija 2005. gadā – 37 gadi. Pērnā gada rādītāji liecina, ka teju, teju esam sasnieguši 2005. gada rādītājus – 2018. gadā donoru vidējais vecums ir 36,9 gadi.

Atkārtotie donori:
2018 gadā asinis ziedoja 31245 fiziskas personas, no tām 21,3% jeb 6675 pirmo reizi. Lielākā daļa donoru, 57,5%, gada laikā asinis ziedo tikai vienu reizi. Divas reizes gadā ziedo 23% donoru, trīs reizes – 11%, četras reizes3,6%, piecas reizes 0,7%, bet sešas – vien seši donori, kas ir 0,02%. Jāatgādina, ka sešas reizes gadā asinis drīkst ziedot tikai vīrieši.

  • Donoru iedalījums pēc dzimuma – Sievietes – 16708 (53,47%), vīrieši – 14537 (46,53%);
  • Vidējais vecums – 37 gadi;
  • Asinis parasti ziedo 1x gadā;
  • Parasti ziedo kādā no izbraukumiem – telpu vai spec. autobusa;
  • Izbraukums parasti atrodas Rīgā vai Rīgas reģionā.