?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles sākumskola 1. septembri sagaida jaunās telpās un ar jaunu sporta zāli

01.09.2020

Šodien, 1. septembrī, Dobeles sākumskolā bija īpaša Zinību diena. Bērni savas skolas gaitas uzsāka pārbūvētā skolas ēkā un ar jaunu sporta zāli. Zinību dienā bija pulcējušies skolēni, jaunāko klašu bērnu vecāki, skolas mācībspēki, kā arī Dobeles novada pašvaldības pārstāvji.

Dobeles sākumskolas direktore Vivita Dolotova izteica pateicību Eiropas Reģionālās attīstības fondam un Dobeles novada pašvaldībai par ieguldījumu sākumskolas ēkas pārbūvē un sporta zāles izveidošanā.

Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns izteica pateicību skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kuri nodrošināja veiksmīgu iepriekšējā mācību gada norisi, kā arī novēlēja veselību, prieku un saticību jaunajās skolas telpās.

2018. gadā reorganizācijas rezultātā apvienojot Dobeles sākumskolu un Dobeles Kristīgo pamatskolu, tika izveidota jauna mācību iestāde – Dobeles sākumskola (1.-6. klase). Lai uzlabotu mācību infrastruktūru šajā skolā, ir veikta skolas ēkas pārbūve ar mērķi nodrošināt pietiekamas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību procesa īstenošanai nepieciešamās telpas, palielinot mācību telpu skaitu un izveidojot ergonomisku mācību vidi. Desmit terases ir pārbūvētas par mācību klasēm un vairākās iekštelpās likvidēta to caurstaigājamība. Skolai ir uzbūvēta jauna sporta zāle.

Dobeles sākumskolas ēkas pārbūves darbi tika veikti no 2019. gada 29. jūlija līdz 2019. gada 27. decembrim. Būvdarbu kopējās izmaksas ir 1 703 229,04 EUR, tai skaitā ERAF finansējums - 425 400,56 EUR. 

Sākumskolas sporta zāle ir sen lolots skolēnu, vecāku un pedagogu sapnis, jo līdz šim izglītības iestādei nav bijušas pašai savas sporta infrastruktūras. Sporta zāles būvniecība notika no 2019. gada 23. aprīļa līdz 2019. gada 27. decembrim. Jaunbūves būvdarbu kopējās izmaksas ir 2 070 595,77 EUR, ko pilnā apmērā ir finansējusi Dobeles novada pašvaldība.

Projekts īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros, veicot ieguldījumus trīs Dobeles novada izglītības iestādēs – Dobeles sākumskolā, Dobeles Valsts ģimnāzijā un Dobeles 1. vidusskolā.

Informāciju sagatavoja:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 63720936
E-pasts: santa.savicka@dobele.lv