?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālo pakalpojumu centra paplašināto un atjaunoto telpu atklāšana

08.11.2019

Šodien, 8. novembrī, Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā tika atklātas paplašinātās un atjaunotās telpas. Šīs telpas paredzētas Sociālo pakalpojuma centra struktūrvienībai - Atbalsta centram ģimenēm.

Atbalsta centra ģimenēm jaunās telpas atklāja ar svinīgu lentas pārgriešanu, tam sekoja Sociālo pakalpojumu centra vadītājas Baibas Brigmanes, Dobeles novada domes priekšsēdētāja Andreja Spridzāna, kā arī Latvijas Bērnu fonda prezidenta Andra Bērziņa uzrunas. Viesiem bija iespēja apskatīt atjaunotās telpas un uzzināt par to turpmāko pielietojumu, kā arī Sociālo pakalpojumu centrā esošie bērni bija parūpējušies par muzikālu priekšnesumu.

No 2011. gada aprīļa Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centrā ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu tika realizēts projekts “Dobeles novada ģimeņu atbalsta centra attīstība”. Projekta mērķis bija veicināt novada sociālās atstumtības riskam pakļauto ģimeņu integrāciju sabiedrībā, paplašinot ģimeņu atbalsta centra telpas, paplašinot sniegto pakalpojumu apjomu un uzlabojot to kvalitāti, attīstīt mērķa grupas sociālās un funkcionālās prasmes, sekmējot to iekļaušanos darba tirgū.

Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu centra Atbalsta centrā ģimenēm tiek sniegti šādi pakalpojumi: sociālā rehabilitācija bērniem un viņu pavadoņiem, kuri cietuši no prettiesiskām darbībām; palīdzība un atbalsts krīzes situācijās nonākušām personām; rehabilitācija vardarbībā cietušām pieaugušām personām; darbs ar izglītojošām apmācību grupām, kā arī higiēnas pakalpojumi.

Sociālo pakalpojumu centra vadītāja Baiba Brigmane uzsver, ka "gan pašvaldības izveidoto, gan arī projektā uzsākto pakalpojumu pieprasījums gadu laikā ir pieaudzis. Lai būtu iespēja kvalitatīvi sniegt un apmierināt pakalpojumu pieaugošo pieprasījumu, bija nepieciešams paplašināt un atjaunot centra telpas. Jaunās telpas dos iespēju uzlabot pakalpojumus, atbilstoši noteiktajām normatīvajām prasībām un izstrādātajiem kvalitātes kritērijiem."

Informē:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 63720936
E-pasts: santa.savicka@dobele.lv