?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālais dienests izsludina projektu konkursu sociālajā un veselības jomā

15.07.2020

Dobeles novada domes komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai sociāla un veselības nozares projektiem Dobeles novadā otro kārtu.

Projektu realizēšanas laiks no 2020. gada 31. augusta līdz 2020. gada 4. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa 600.00 EUR.

Ar projektu konkursa Nolikumu par finansiāla atbalsta piešķiršanas  kārtību sociāla un veselības rakstura projektiem Dobeles novadā var iepazīties Dobeles novada pašvaldības mājas lapā un Dobeles novada Sociālajā dienestā, E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Vēršam uzmanību, ka Nolikums un Iesnieguma forma ir pieejami jaunā redakcijā.

Projektus var iesniegt laikā no 2020. gada 27. jūlija līdz 7. augustam, plkst. 16.00 Dobeles novada Sociālajā dienestā, E. Francmaņa ielā 6, Dobelē. Sīkāka informācija pa tālruni 63781195 pie lietvedības sekretāres Vilmas Grīnvaldes.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv