?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta

19.06.2020

Dobeles novada Sociālā dienesta apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek organizēta sekojošā kārtībā:

  • gadījumos, ja pakalpojumus vai konsultācijas nav iespējams saņemt attālināti, pieņemšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.
  • Ierodoties uz pieņemšanu jāievēro noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus:

    personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, lūdzam palikt mājās;
    ievērot divu metru distanci;
    ievērot roku higiēnu, mazgājot un dezinficējot rokas;
    lietot sejas masku vai aizsegu.

Sarakstes dokumentus – iesniegumus, to pielikumus, rēķinus u.c., lūdzam ievietot dienesta pastkastītē E. Francmaņa ielā 6, Dobelē.

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv