?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada seniori aicināti izmantot dienas centra „Stariņš” pakalpojumus

Dobeles novada seniori aicināti izmantot dienas centra „Stariņš” pakalpojumus
02.08.2019

Dobeles novada seniori aicināti izmantot dienas centra „Stariņš” pakalpojumus

Jebkura cilvēka dzīvē var pienākt brīdis, kad nav spēka un iespēju parūpēties par sevi, kad esi palicis viens un nezini, kā sadzīvot ar vientulību, nespēku un pat bezcerību, kad arī tuvinieki nespēj vai nevar palīdzēt, būt klāt ikdienā. Šādos brīžos ir svarīgi meklēt palīdzību un atbalstu pie iejūtīgiem un profesionāliem speciālistiem, satikties ar citiem cilvēkiem, rast dzīvesprieku, darboties, uzturēt fizisko un garīgo veselību.

Tieši ar tādu mērķi darbojas Dobeles novada Sociālā dienesta Dienas centrs ''Stariņš", kas sniedz daudzveidīgus sociālos pakalpojumus Dobeles novadā deklarētiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem. Centra darbība vērsta uz pensijas vecuma cilvēku sociālās aprūpes pakalpojumiem, sociālo prasmju pilnveidi, fiziskās veselības uzturēšanu, piedāvājot arī senioru izglītošanās un daudzpusīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Centra pakalpojumi domāti senioru un viņu tuvinieku ikdienas dzīves atvieglošanai un atbalstam.

Centra piedāvājumi:

  • nodarbības pie fizioterapeita;
  • mūzikas nodarbības;
  • dejošanas nodarbības;
  • interešu pulciņi  - rokdarbu, kulinārijas, prāta spēles u.c.;
  • tematiskās pēcpusdienas;
  • gadskārtu svētku svinēšanas pasākumi;
  • svētbrīži ar dažādu konfesiju garīdzniekiem;
  • bibliotēka, kur var iepazīties ar jaunākajiem preses izdevumiem, izmantot datoru ar interneta pieslēgumu;
  • maksas higiēnas pakalpojumi – duša, veļas mazgāšana.

Dienas centrs „Stariņš” ir atvērts katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00, un atrodas Brīvības ielā 11, Dobelē.

Centra darbinieki laipni atbildēs uz Jūsu jautājumiem apmeklētāju pieņemšanās laikos:

Pirmdienās no 8:30 līdz 16:30

Trešdienās no 8:30 līdz 17:30

Pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00

vai pa tālruni:

Vadītāja Baiba Brigmane, 63721631, 29161388.

Sociālā darbiniece Daiga Rapša, 63700149, 26623394.

Sociālā aprūpētāja 63700147, 26623394.

Aicinām tuviniekus un līdzcilvēkus nepalikt vienaldzīgiem un atbalstīt šādus cilvēkus, informējot viņus par dienas centra piedāvātajām iespējām, un palīdzot nokļūt pie mums. Nepaej garām!

Informāciju sagatavoja:
Iveta Dembovska,
Dobeles novada Sociālā dienesta
sabiedrisko attiecību speciāliste
iveta.dembovska@dobele.lv