?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu

30.07.2020

Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisija izsludina atklātu projektu konkursu finansiāla atbalsta saņemšanai Jauniešu un jaunatnes biedrību projektu programmā.

Pretendenti: Dobeles novada administratīvās teritorijas jaunieši, administratīvajā teritorijā reģistrētās jauniešu biedrības un nodibinājumi vai to vietējās nodaļas, jauniešu neformālās grupas.

Projekta realizēšanas laiks: no 2020. gada 28. septembra līdz 2020. gada 31. decembrim.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa ir līdz 600,00 EUR.

Projektus iesniedz elektroniski e-pastā: izglitiba@dobele.lv laikā no tā publicēšanas brīža  līdz 2020. gada 11. septembrim, plkst. 15.00. Dobeles novada Izglītības pārvaldē, Brīvības ielā 15, Dobelē.

Projektu pieteikumu aizpilda atbilstoši Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda nolikumam un Pielikumam Nr.1. 

2020. gada 30. aprīlī ar Domes lēmumu ir veiktas izmaiņas fonda nolikumā un pielikumos. Līdz ar to, pirms rakstīt projektu, aicinu iepazīties ar izmaiņām!

Ar Dobeles novada pašvaldības jauniešu aktivitāšu un bērnu vasaras nometņu projektu fonda nolikumu, pielikumiem un grozījumiem var iepazīties Dobeles novada Izglītības pārvaldes mājas lapā, sadaļā dokumenti/pašvaldības normatīvie dokumenti.

Informāciju sagatavoja:
Līga Liepiņa,
Dobeles novada pašvaldības jauniešu un bērnu vasaras nometņu projekta fonda finansiālā atbalsta piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja
Tālr. 25495675