?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada dome pieņēmusi lēmumu par pabalstu Covid-19 krīzes situācijā

07.04.2020

Dobeles novada dome ārkārtas sēdē 2020. gada 3. aprīlī pieņēma lēmumu, kas nosaka, ka laikā, kamēr visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar COVID-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām piešķir pabalstu krīzes situācijā - 80.00 euro apmērā - ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības.

Pabalstu piešķir, ja ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu; ja ģimenei (personai) ir radušies papildu izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no Covid-19 skartajām valstīm; ja ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā, un tai nav iztikas līdzekļu.

Lēmuma izpildi uzdots nodrošināt Dobeles novada Sociālajam dienestam.