?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada bāriņtiesas saziņa ar klientiem

06.04.2020

Precizēts 29.04.2021.

Covid-19 izplatības laikā Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, kā arī pēc iepriekšēja pieraksta.

Dobeles novada bāriņtiesa  lūdz nekavējoties ziņot par:
1. bērniem, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
2. bērniem, kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
3. informēt, ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

Dobeles novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Iedzīvotāji iesniegumus vai sev interesējušos jautājumus var sūtīt rakstiski uz bāriņtiesas e-pastu barintiesa@dobele.lv, pa pastu vai vēstuli (dokumentus) ievietot pie pašvaldības ēkas novietotajā pastkastītē. Telefoniski tiek sniegtas konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas dzīves apstākļu pārbaudes.

Bāriņtiesa turpina darbu, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība, nepieciešamības gadījumā var sazināties pa sekojoši:

Amats

Vārds, Uzvārds

Tālr.nr.

Mob.t.nr.

e-pasts

Priekšsēdētāja

S.Lapinska-Leiere

63707265

29128707

sandra.lapinska@dobele.lv

 

Priekšsēdētājas vietniece

E. Rozenfelde

63700189

25425028

egita.rozenfelde@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

A.Zemesarāja

63700117

28650820

aija.zemesarāja@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Evija Fedoroviča

63700118

20266401

evija.fedorovica@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Jana Ozoliņa

63700188

27028387

jana.ozolina@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

Jeļena Briede

63700115

29416402

jelena.briede@dobele

 

Bāriņtiesas locekle

Anita Veltensone

63700176

25605579

anita.veltensone@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekles palīgs

Anita Freimane

63700170

29158140

anita.freimane@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekles palīgs

Inese Goldberga

63707283

28352846

inese.goldberga@dobele.lv

 

Sekretāre

Iva Liepājniece

63707266

 

iva.liepajniece@dobele.lv

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informē:
Sandra Lapinska-Leiere,
Dobeles novada bāriņtiesa priekšsēdētāja