?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles novada bāriņtiesas saziņa ar klientiem

06.04.2020

Ievērojot Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, saskaņā ar likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 19. panta otro un trešo daļu, Epidemioloģiskās drošības likuma 8. panta pirmo daļu un 36.2 pirmo daļu,  lai atbalstītu vispārējos sabiedrības epidemioloģiskās drošības pasākumus Ministru kabineta noteiktajā ārkārtējās situācijas laikā, Dobeles novada pašvaldība ir izdevusi rīkojumu, ka no 2020. gada 16. marta Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti.
Dobeles novada bāriņtiesa  lūdz nekavējoties ziņot par:
1. bērniem, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
2. bērniem, kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
3. informēt, ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

Dobeles novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Iedzīvotāji iesniegumus vai sev interesējušos jautājumus var sūtīt rakstiski uz bāriņtiesas e-pastu barintiesa@dobele.lv, pa pastu vai vēstuli (dokumentus) ievietot pie pašvaldības ēkas novietotajā pastkastītē. Telefoniski tiek sniegtas konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas dzīves apstākļu pārbaudes.

Bāriņtiesa turpina darbu, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība, nepieciešamības gadījumā var sazināties pa sekojoši:

 
Informē:
Sandra Lapinska-Leiere,
Dobeles novada bāriņtiesa priekšsēdētāja