?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Dobeles novada bāriņtiesas saziņa ar klientiem

06.04.2020

Precizēts 18.10.2021.

Covid-19 izplatības laikā Bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošina attālināti, kā arī pēc iepriekšēja pieraksta.

Dobeles novada bāriņtiesa  lūdz nekavējoties ziņot par:
1. bērniem, kuri, valstī noteikto iebraukšanas ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskas pārstāvības;
2. bērniem, kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un bērni atstāti vieni;
3. informēt, ja ir nepieciešama palīdzība bērniem, kuru vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

Dobeles novada bāriņtiesa saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Iedzīvotāji iesniegumus vai sev interesējušos jautājumus var sūtīt rakstiski uz bāriņtiesas e-pastu barintiesa@dobele.lv, pa pastu vai vēstuli (dokumentus) ievietot pie pašvaldības ēkas novietotajā pastkastītē. Telefoniski tiek sniegtas konsultācijas. Nepieciešamības gadījumā tiek organizētas dzīves apstākļu pārbaudes.

Bāriņtiesa turpina darbu, lai prioritāri tiktu nodrošināta bērnu vai aizgādnībā esošo personu tiesību un tiesisko interešu aizsardzība, nepieciešamības gadījumā var sazināties sekojoši:

Amats

Vārds, Uzvārds

Mob.t.nr.

e-pasts

Priekšsēdētāja

S. Lapinska-Leiere

29128707

sandra.lapinska@dobele.lv

 

Priekšsēdētājas vietniece

E. Rozenfelde

25425028

egita.rozenfelde@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

A. Zemesarāja

28650820

aija.zemesarāja@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

E. Beisjuka

20266401

evija.beisjuka@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

J. Ozoliņa

27028387

jana.ozolina@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekle

J. Briede

29416402

jelena.briede@dobele

 

Bāriņtiesas locekle

A. Veltensone

25605579

anita.veltensone@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekles palīgs

A. Freimane

29158140

anita.freimane@dobele.lv

 

Bāriņtiesas locekles palīgs

I. Goldberga

28352846

inese.goldberga@dobele.lv

 

 
 
 
Informē:
Sandra Lapinska-Leiere,
Dobeles novada bāriņtiesa priekšsēdētāja