?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
?!XPieteikt problēmu
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.
X
Lai operatīvi novērstu iedzīvotāju konstatētās problēmas Dobeles novada pilsētā un ciematos, Jums ir iespēja par to informēt pašvaldības operatīvos dienestus, piemēram, par bojātu ielu apgaismojumu, bojātu ielu infrastruktūru, vandālismu vai nekārtībām ap atkritumu konteineriem.

Dobeles Livonijas ordeņa pils pārtop par daudzfunkcionālu nacionālās nozīmes kultūras, tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centru

31.07.2020

Pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammai “Muzeju nozares attīstības programma” tika atbalstīts projekts “Dobeles Livonijas ordeņa pils ekspozīcijas dizaina stratēģija un koncepcijas izstrāde” kā rezultātā tiks izstrādāts Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelas vēsturiskās ekspozīcijas tehniskais projekts.

Tehniskais projekts paredz kā Dobeles Livonijas ordeņa pils pēc rekonstrukcijas un pārbūves darbiem kompleksa daļa kļūs par aktīvu un daudzfunkcionālu nacionālās nozīmes kultūras, tradicionālās amatniecības un tūrisma mārketinga attīstības centru. Dobeles novada kultūrvēsturisko vērtību un vēstures atpazīstamības zīmi un starptautiski atpazīstamu tūrisma galamērķi.

Veicinot pils un pilsētas vizuālo identitāti un atpazīstamību, tika izstrādāts Dobeles Livonijas ordeņa pils logotips, kas spēcīgi piesaka savu pozīciju. Logotipa izstrādes kā iedvesmas avots tika izmantots vēsturiskie arheoloģijas procesā iegūtie podiņi, 16.gs.

Dobeles pils jaunā daļa top uz senās pils drošajiem pamatiem. Tā arī grafikas zīmē – izteiksmīgie spalvas rakstības vilcieni satiekas ar mūsdienu skaidrajām līnijām. Radām ar gaišu skatienu nākotnē, kas balstīts pagātnes pieredzē.

Kopš 2018. gada Dobeles Livonijas ordeņa pils kapelā tiek īstenoti nozīmīgi rekonstrukcijas un pārbūves darbu, kas tiek veikti Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā” (Nr.  5.5.1.0/17/I/002) ietvaros.

Pils kapelas izbūve paredz, izveidot to par kultūrvēsturiskā mantojuma un interaktīvās kultūras, izglītības, amatniecības, tūrisma centru, nodrošinot un piedāvājot jaunus pakalpojumus: multifunkcionālu zāli (nodrošinās lekcijas, seminārus, konferences, zinātnes jauno tehnoloģiju un jaunu produktu prezentēšanai, plenērus amatniekiem, mājražotājiem, arheologiem, zinātniekiem un citiem speciālistiem); sabiedrības interaktīvu izklaidi un izglītošanu. 

 Pagraba telpas vizualizācija. Izstrādāja SIA H2E saskaņā ar noslēgto līgumu.

Jaunie pakalpojumi sniegs iespēju nākamajām paaudzēm saglabāt unikālu kultūrvēsturisko mantojumu un interaktīvā veidā izzināt tās vēstures gaitas. Tehniskā projekta ietvaros tika radīta ekspozīcijas iecere, kas pirmajiem Dobeles Livonijas ordeņa pils apmeklētājiem dos iespēju iepazīties ar atdzīvinātajām teikām par seno Dobeles pili, kas tiks atspoguļotas pils pagraba mūros. Izzināt vēstures tēmas par Elizabetes Magdalēnas zāļu un senās farmācijas ekspozīciju interaktīvā veidā piedaloties atraktīvā darbnīcā pils gidu pavadībā, iepazīties ar hercogienes Elizabetes Magdalēnas, Kurzemes – Zemgales hercogistes Ketleru dzimti, pils pēdējiem iedzīvotājiem.

Multifunkcionālā zāle nodrošinās unikālu iespēju organizēt lekcijas, seminārus, nodrošinās iespēju veidot dažāda veida un formas izstādes. Visi multifunkcionālās zāles ekspozīcijas telpiskie un multimediju risinājumi būs mobili un transformējami ar iespēju telpas pārveidošanai citiem interesantiem pasākumiem.

Pils zāle atspoguļos pagātnes un nākotnes dvesmu, kas savstarpēji mijas un ir nepārtrauktā plūstošā kustībā, simbolizējot esību šeit un tagad, starp šiem laika posmiem. Viens, kas jau pagājis, bet otrs kas vēl nav sasniegts. Jaunais mijas ar veco un respektē viens otru, un ir skaidrs viens: Dobeles pils ir teiksmaina, noslēpumaina un vēl līdz galam neatklāta vieta.

Labiekārtošanas darbi turpinās arī pils ziemeļu pagalmā, kur pēc arheoloģisku darbu veikšanas tika konstatēts, ka pie atsegta pagrabstāva ieejas mezgla rietumu pusē atklājas vēsturiskais bruģis un 16. – 17.gs mūru konstrukcijas. Arheoloģijas darbu veicēja uzraudzībā un sadarbībā ar būvprojekta autora tika izstrādāts jauns risinājumus iekšpagalma labiekārtošanai, kas paredz labiekārtotu telpisko struktūru pamatā izmantot 1880. gados arheoloģisko izrakumu laikā atsegto un arheoloģiskajā slānī saglabāto mūru sienu struktūru materiālu interpretāciju. Svarīgi atzīmēt, ka būvprojekta projekta autors ir ņēmis vērā Ziemeļu pagalma vēsturisko veidolu, plānam par pamatu Jūliusa Dēringa 1869. gada pilsdrupu zīmējumu, un izbūvējot pagalma lietus ūdens drenāžu sistēmu tiks izmantots vēsturiskais lietus ūdens noteces kanāls Rietumu mūrī.

Ziemeļu pagalms būs pieejams ikvienam apmeklētājam kā pils ārtelpas ekspozīcijas paplašinājums, izcili autentiska, kompakta pils ārtelpa sastāvdaļa muzikālajiem un citiem interesantiem pasākumiem.

Kā arī ikvienam pils apmeklētājam būs iespēja doties uz kapelas jumta stāvu un apskatīties Dobeles pilsētu no augstākā pieejamā skatu punkta. Autentiski rekonstrukcijas darbi ir veikti Rietuma sienas un tornīša atjaunošanā, ar autora izstrādāto vējrādītāju, kas akcentēs Dobeles pils dominanti.

Pateicoties piesaistītajam Eiropas Savienības finansējums, pils teritorijā ir risināta vides pieejamība, kas nodrošinās vieglu piekļuvi gan pils telpām, gan pagalma apskatīšanai.

Informāciju sagatavoja:
Nadežda Čerpaka,
Dobeles novada pašvaldības
projektu vadītāja