?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Atjaunoti divi infrastruktūras objekti – Dainu iela Dobelē un tilts Penkules pagastā

17.11.2020

Pirms Latvijas valsts svētkiem, 17. novembrī, Dobeles novada domes priekšsēdētājs Andrejs Spridzāns un speciālisti apmeklēja divus infrastruktūras objektus – Dainu ielu Dobelē un tiltu pār Auces upi uz pašvaldības ceļa Nr. 8401 ”Brīviņi – Kalnapočas” Penkules pagastā -, lai pēc remontdarbu pabeigšanas šajos objektos klātienē apskatītu padarīto.

Dobeles pilsētā veikta Dainu ielas seguma atjaunošana posmā no Ausmas ielas līdz Meža prospektam. Projekta ietvaros atjaunots ielas braucamās daļas segums un gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācija un gūlijas, labiekārtota ielai piegulošā teritorija. Pilsēta ieguvusi vēl vienu sakārtotu ielu ar bruģa segumu.

Projekta autors ir SIA “RŪĶIS AG”, būvniecības darbus veica SIA”ROTAS”. Būvniecības darbu līguma termiņš bija 16.11.2020., kas nozīmē, ka darbi pabeigti laikā. Būvobjekta kopējās izmaksas - 120 123.88 EUR ar PVN.

Penkules pagastā ir veikti remontdarbi tiltam pār Auces upi uz pašvaldības ceļa Nr. 8401 ”Brīviņi – Kalnapočas”. Ar smilšu strūklu tika notīrītas tilta sijas, atjaunotas margas un koka klājs, demontējot veco. Arī šajā objektā būvdarbus veica SIA “ROTAS”. Līguma termiņš ir 20.11.2020., bet faktiski darbi tika paveikti jau oktobra mēnesī. Tilta remontdarbu izmaksas – 20 737.95 EUR ar PVN. Šis ir jau trešais šogad atjaunotais tilts Dobeles novada teritorijā.

Šogad Dobeles novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem finansējusi vēl divu tiltu remontu. Viens no tiem ir tilts pār Gauratas upi uz ceļa nr. 5201 “Bērze - Dārziņi” Bērzes pagastā. Remonta ietvaros tika veikta jaunas betona kārtas izbūve, asfalta segas ieklāšana, margu atjaunošana, krāsošana, kā arī ceļa zīmju uzstādīšana. Darbus veica SIA “Ceļinieks 01”. Darbu izmaksas - 24 185.44 EUR ar PVN.
Otrs remontētais tilts šķērso Auces upi Penkules pagastā uz ceļa nr. 8416 “Ceļmalas – Bituļi”. Tiltam tika nomainīts koka klājs, uzbūvētas jaunas margas un izvietotas ceļa zīmes. Darbus veica SIA “ROTAS”. Darbu izmaksas - 24 027.45 EUR ar PVN

Dobeles novada pašvaldības informācija
Sagatavoja:
Lūcija Ozola, komunālinženiere
Santa Savicka, sabiedrisko attiecību speciāliste