?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apstiprināts Dobeles novada pašvaldības nolikums

19.07.2021

Šodien, 19. jūlijā, Dobeles novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts Dobeles novada pašvaldības nolikums, kā arī Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju sastāvs.

Lēmuma projekts par Dobeles novada domes saistošo noteikumu Nr. 1 „Dobeles novada pašvaldības nolikums” apstiprināšanu pirmo reizi tika izskatīts 15. jūlija domes sēdē, bet, ņemot vērā deputātu ieteiktos redakcionālos labojumus un precizējumus, tā apstiprināšana tika atlikta. Pēc pašvaldības nolikuma atkārtotas izskatīšanas 19. jūlija ārkārtas sēdē, lēmuma projekts tika apstiprināts, 18 deputātiem balsojot par un vienam - atturoties. 

Kā otrais sēdes darba kārtības jautājums tika izskatīts lēmuma projekts par Dobeles novada domes pastāvīgo komiteju izveidošanu. Tika apstiprinātas un ievēlētas četras domes pastāvīgās komitejas: Finanšu un budžeta komiteja 11 locekļu sastāvā; Sociālo un veselības jautājumu komiteja 9 locekļu sastāvā; Izglītības, kultūras un sporta komiteja 9 locekļu sastāvā un Tautsaimniecības un attīstības komiteja 9 locekļu sastāvā.

Arī trešais darba kārtības jautājums - lēmuma projekts par Dobeles novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu - tika apstiprināts.

Informāciju sagatavoja:
Santa Savicka,
Dobeles novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste
e-pasts: santa.savicka@dobele.lv