?!XJautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.
X
Jautājumi un ierosinājumi
Image CAPTCHA
Ierakstiet simbolu virkni, kas redzama attēlā.

Apkopoti iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas rezultāti

16.04.2021

Lai izstrādātu jaunveidojamā Dobeles novada (Auces, Dobeles un Tērvetes novada) attīstības plānošanas dokumentus: Dobeles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2021. – 2045. gadam un Dobeles novada attīstības programmu 2021. - 2027. gadam, no 2021. gada 21. februāra līdz 31. martam tika organizēta divu aptauju veikšana. 

Abās aptaujās kopā piedalījās 599 respondenti, un to aizpildīšana bija anonīma. Aicinājums piedalīties aptaujā tika izplatīts dažādos publiskos komunikācijas kanālos: pašvaldību informatīvajos izdevumos un sociālo tīklu profilos, kā arī uzrunājot potenciālos respondentus tieši. No visām iedzīvotāju anketām 49 tika saņemtas papīra formātā, pārējās – aizpildītas elektroniski.

Iedzīvotāju aptaujas respondentu aktivitāte visās esošās pašvaldībās – Auces, Dobeles un Tērvetes novadā, bija proporcionāla iedzīvotāju skaitam, tādēļ vienlīdz labi pārstāv visu novadu iedzīvotāju viedokļus. Savukārt uzņēmēju aptaujas respondenti vienlīdzīgā daudzumā norādījuši, ka nodarbojas kādā no esošo novadu teritorijām.

Iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja veikta, lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību attīstības plānošanas procesos. Sabiedrības līdzdalība ir svarīga dokumentu izstrādes sākuma posmā, jo iedzīvotāji un uzņēmēji var norādīt uz esošām problēmām, kuras būtu jārisina tuvākajos gados, kā arī ieskicēt vēlamo novada attīstības vīziju. Sabiedrības paustās vajadzības kalpos par pamatu pašvaldības prioritāšu, veicamo rīcību un īstenojamo projektu definēšanai attīstības plānošanas dokumentos.

Ar aptauju rezultātiem iespējams iepazīties ŠEIT>

Paldies ikvienam respondentam, kurš piedalījās aptaujā un pauda savu viedokli par jaunā Dobeles novada attīstību!